وبلاگ صواع :

دیوانگی آموز اگر طالب فیضی!

در این دنیا باید همه چیزت به همه چیزت بیاید، مثل کلاهت که باید به لباست بیاید وگرنه... حتّی بچّه‌ات هم باید طوری باشد که به خودت بیاید.

دیوانگی آموز اگر طالب فیضی!

به گزارش گیلان خبر, نویسنده وبلاگ «صواع»، نوشت:

ظاهرا این عکس یک نمونه از آگاهی های فروش کلاه در دهه ی 1310 هجری شمسی است. به عبارتی زمانی که رضا پهلوی سر کار بود و زمام امور را در دست، در پا، در دهانش یا... ، بالاخره در یک جایش داشت!

خب! چه چیزهایی از این عکس برداشت میکنید؟

من خیلی چیزها برداشت میکنم. گندم! جو! مثلا من میتوانم بگویم در شش آگهی از این هفت آگهی بر کلمه ی "به تازگی وارد شده" تاکید شده. نمیدانم وارد شده در آن زمان به چه معنی بوده اما اگر معنی "وارد کردن از خارج کشور" را میدهد که واقعا هوووووف! مغازه بن ژور هم که ... بفرمایید! تعارف نکنید... مغسی مادام! پر های لباستان هم به پر های کلاهتان می آید. چه چتر زیبایی. چه بانوی با کمالاتی! ما جد در جد فرانسه زندگی میکردیم و من فاغسی بلد نبود! فاغسی سخت! غیلی!

مستحضر هستید که میتوان غرب گرایی، غرب زدگی، غور در غرب، غوص در غرب، ملت خفه شدند در غرب گرایی را، از همین آگهی برداشت کرد اما زهی خیال باطل که سراغ همچین حماقتی برویم! دیگر توضیح ندهم که چرا از یک نمونه آگهی نمیتوان غرب زدگی در کلیت جامعه را برداشت کرد؟ دیگر توضیح ندهم که چرا حتی نمیتوان غرب زدگی را حداقل در قشر مرفه برداشت کرد؟ خودتان میدانید و فرهیخته اید... اما در کل جالب است، کلمه ی "وارد شده" ، کلمه ی "بن ژور" و خیلی چیزهای دیگر.

اما اصل حرف من جای دیگراست!

نوشته " کلاه زیبا لباس زیبا هم لازم دارد" . مثل داستان آقایی که یک دکمه پیدا کرد و رفت خیاط و گفت برای این دکمه ی زیبا یک لباس زیبا بدوز! بعضی کارهای ما در زندگی هم همینطور است و از این قاعده ی "کلاه زیبا لباس زیبا لازم دارد" هم خارج نیست و الا میشود کلاه زیبا و پوستین چوپانی که نه این به آن می آید و نه آن به این!! یعنی زار میزنند در کنار هم. ضجه و مویه، فغان و شیون، شکایت و شکایت کشی و نهایتا یا طلاق رسمی یا طلاق عاطفی! چون به هم نمی آیند. نمیخورند. (بحث را ازدواجی نکنید! طلاق میتواند علت های دیگری هم داشته باشد :| ) مثلا :

میگویند: وقتی دائما لقمه ی غذا در گلوی انسان گیر میکند نمیشود که وسط غذا آب نخورد.

میگوییم: کلاه زیبا، لباس زیبا هم لازم دارد! پسرم مثل آدم غذا بخور که غذا در گلویت گیر نکند.

چقدر قاعده ی قشنگی بیان شد!!! التفاط فرمودید؟ پس من دیگر مثال نمیزنم. جواب خیلی از مسائل همین قاعده است. اگر کلاه میخواهید باید جور لباس خریدنش را هم بکشید. سختی هایش را هم بکشید. یعنی عالم و آدم را بهم بریزید که نمازتان را اول وقت بخوانید. یعنی خیلی سختی ها بکشید که یک کار درست انجام بدهید. اگر معتقدید که با این سبک هم نمیشود زندگی کرد باید بگویم "دیوانگی آموز اگر طالب فیضی!"

این همه حرف زدم که بگویم بعضی از این لباس های نامتناسب را باید از تن بیرون آورد و یک لباس زیبا انتخاب کرد.

این همه را گفتم که بگویم نمیشود زن باشی و سر کار بروی و مثل سگ دنبال پول بدوی و بخواهی با دادن ماهی دویست سیصد هزار تومان پول به رفقای ما، برای بچه ات کار مادری بکنند و نهایتا بچه ی پیغمبر تحویل بگیری. آنها اگر مجبور بشوند این کار را میکنند اما بعدا بچه ات به لباست نمی آید. مطمئن باش که پسر پیغمبر را نمیتوانی تحمل کنی و مجبور میشوی کلاهت را عوض کنی.

این همه را گفتم که خیلی چیزهای دیگر هم بگویم اما همین حرف آخر بس است...

میتوانید روی عکس کلیک کنید و با دقت بیشتری عکس را ببینید!!! :|

کد مطلب: 6330

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر