چند درصد ایرانی‌ها ناتوانی جسمی دارند

جمعیت قابل توجه ای از ایران دچار نوعی ناتوانی اولیه و یا ناتوانی ناشی از حوادث و بیماری ها هستند و به خدمات توانبخشی نیاز دارند.

چند درصد ایرانی‌ها ناتوانی جسمی دارند

گیلان خبر: محمد تقی جغتایی - مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی اظهار داشت: با توجه به شیوع بالای حوادث، بلایای طبیعی و حوادث ترافیکی و جاده ای، رشد بیماریهای مزمن به دلیل سبک زندگی جدید و صنعتی شدن جامعه، افزایش امید به زندگی در بدو تولد و افزایش جمعیت سالمندان، توجه جدی سیاست گذاران و متولیان حوزه سلامت به گسترش خدمات توانبخشی را ضروری کرده است.

جغتایی یادآور شد: افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات توانبخشی بدون بهره گیری از فناوریهای این حوزه، امکان پذیر نیست و در همین زمینه، توسعه این فناوریها به عنوان یکی از سه هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی در برنامه عملیاتی 2014 تا 2021 گنجانده شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با اشاره به برگزاری سیمنار "فناوریهای توانبخشی، شرایط فعلی کشور و افق پیش روی آن"، گفت: تکنولوژیهای توانبخشی امروز بخش مهمی از خدمات این حوزه است و هدف ما این است که تکنولوژیهای توانبخشی را با مشارکت دانشکدههای پزشکی، متخصصان توانبخشی و بالینی و مهندسان پزشکی در کشور توسعه دهیم.

جغتاییبا بیان اینکه بر اساس پیش بینی های سازمان جهان بهداشت، نیاز به خدمات توانبخشی در آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت، تصریح کرد: در این سمینار، تکنولوژیهای روز دنیا در حوزه توانبخشی معرفی و از شرکتهای دانش بنیان خواسته می شود که این تکنولوژیها را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، در کشور تولید کنند. همچنین در حاشیه این سمینار، نمایشگاهی از محصولات شرکتهای دانش بنیان موفق در حوزه توانبخشی برپا می‌شود.

جغتایی خاطرنشان کرد: در سمینار " فناوریهای توانبخشی، شرایط فعلی کشور و افق پیش روی آن" که 17 دی ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود، جمعی از معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت، روسای دانشکده های فنی دانشگاه های کشور، مدیران گروههای رشته‌های توانبخشی، بالینی و طب توانبخشی، فیزیکی، نورولوژی و ارتوپدی و سازمانهای مردم نهاد حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: 7 تا 10 درصد جمعیت ایران دچار نوعی ناتوانی اولیه و یا ناتوانی ناشی از حوادث و بیماری ها هستند و به خدمات توانبخشی نیاز دارند.


منبع:تسنیم

کد مطلب: 40033

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر