سجاد ناطقی

اصل مطلب

در روزگار ما همه از خانواده می گویند و دغدغۀ خانواده را دارند. جامعه شناسان اوّلین حلقۀ شکل گیری بینان جامعه را خانواده می دانند. روانشناسان ریشۀ حالات روانی انسانها را در خانواده جستجو می کنند. دانشمندان تربیت، نقطۀ عزیمت تربیت را خانواده می دانند و مصلحان اجتماعی هر نوع تحوّل صلاح گرایانه را منوط به خانواده می دانند و...

اصل مطلب

گیلان خبر - سجاد ناطقی: اصل مطلب در ازدواج زندگی کردن است اما زندگی کردن برای چه؟! برای دنیا یا برای آخرت؟ همیشه میگن با کسی ازدواج کن که آینده ی خوبی باهاش داشته باشی اما کدوم آینده؟!آینده دنیا یا آخرت؟!....

اینک دختر و پسر عزیز جوان ما خوب می دانند که هدف اصلی در «ازدواج» و نتیجۀ عالی این پیوند مقدّس «تشکلیل خانواده» است.

در روزگار ما همه از خانواده می گویند و دغدغۀ خانواده را دارند. جامعه شناسان اوّلین حلقۀ شکل گیری بینان جامعه را خانواده می دانند. روانشناسان ریشۀ حالات روانی انسانها را در خانواده جستجو می کنند. دانشمندان تربیت، نقطۀ عزیمت تربیت را خانواده می دانند و مصلحان اجتماعی هر نوع تحوّل صلاح گرایانه را منوط به خانواده می دانند و...

به راستی خانواده چقدر اهمیّت دارد؟

نظر اسلام در این باره چیست؟

چگونه می توان شالودۀ خانواده را محکم کرد؟

و...

شنیدن سخنان رهبر عزیز به عنوان یک دانشمند برجستۀ اسلامی و متفکّر زمان شناس در ترسیم جایگاه خانواده و نقشهای گوناگون آن برای جوانانی که در آغار تشکیل این نهاد پرارج هستند، راهگشاست:

اصل قضیه،عشق است

اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختیهای داخل خانه آسان خواهد شد در ازدواج، اصل قضیه محبت است. دختر و پسر ها این را بدانند، این محبتی را که خدا  در دل شما قرار داده، حفظ کنید.

این رابطه انسانی، بر اساس محبت و رابطه عاطفی استوار است. یعنی زن و شوهر باید به هم محبت داشته باشند و همین محبت، همزیستی آنها را آسان خواهد کرد. عامل محبت هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد.

محبت، خانواده را پایدار می کند. محبت مایه آبادی زندگی است. کارهای سخت به برکت محبت برای انسان آسان می شود.

در راه خدا هم اگر انسان با محبت وارد شود، همه کارها آسان خواهد شد. مشکلات آسان خواهد شد.

دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبت بورزند؛ چون محبت آن ملاطی است که اینها را برای هم حفظ می کند، در کنار هم نگه می دارد و نمی گذارد از هم جدا شوند. محبت خیلی چیز خوبی است. محبت که بود، وفاداری هم هست.

بی وفایی و بی صفایی و خیانت به یکدیگر، دیگر نخواهد بود. محبت که بود، فضای انس می شود. فضای قابل تحمل و مورد استفاده و شیرین ایجاد می گردد.

هرچقدر بیشتر، بهتر

hadis-17

 

 

زن و شوهر هر چه بیشتر به هم محبت کنند، زیادی نیست.

آن جایی که محبت هر چه زیاد شود، ایرادی ندارد، محبت زن و شوهر است. هر چه به هم محبت کنید، خوب است و خود محبت هم اعتماد می آورد.

این محبت زن و شوهر هم جزو محبتهای خدایی است. این از آن محبتهای خوب است. هر چه بیشتر شود بهتر است.

تشریفات ساده ازدواج اسلامی

شما اگر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، خواهید دید در اسلام تشریفات ازدواج ساده است. البته جشن و سرور و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری که مایل است، اما اینها جزو دین و جزو تشریفات رسمی و دینی ازدواج نیست.

اینکه حتما بایستی بروند در یک معبد و زانو بزنند جلوی کسی و چه بکنند، و مراسمی که جاهای دیگر وجود دارد، در اسلام نیست. در اسلام، یک صیغه ای است شرعی که باید خوانده شود. البته در اسلام برای معاملات گوناگون، معاملاتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد می گیرند... حالا هم که مقررات ثبت است و درج در محاکم . مراکز ثبت رسمی است و هیچ تشریفاتی ندارد؛ می توانند خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند.

آسان بگیرید، خداوند کافیت می کند

جوانها وقتی صحبت می شود می گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش چه کار کنیم برای خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را می گیرد. فرمود: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله یعنی خدای متعال اینها را کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنند. ازدواج در وضع معیشت آنها دشواری خاصی به وجود نمی آورد. بکه به عکس خداوند آنها را از فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است.

بله، ما برای خودمان به قول معروف به جای خرج، برج درست می کنیم. اضافه های زندگی و نیازهای کذب به وجود می آوریم. بله،البته مشکل پیش می آید. تقصیر کیست؟ در درجه اول تقصیرمتمکل است. آن کسانی که امکانات دارند، سطوح را بالا می برند، سطوح خواهشها و توقعات و نیازهای کذب را بالا می برند. بعد هم تقصیر بعضی از مسئولین است، که بلاخره باید بگویند. باید وسایل را فراهم کنند، فراهم نمی کنند. نمی خواهیم بگوییم که دولتها برای جوانها و برای ازدواجشان وظایفی ندارند. اما این باید برای جامعه اسلامی جا بیفتند که ازدواج یک ضرورت است، باید انجام بگیرد. باید تحقق پیدا کند. اینکه دخترها بگوینده ما هنوز آماده ازدواج نشده ایم، پسرها بگویند ما هنوز عقل زندگی نداریم، حرفهای منطقی آنچنانی نیست. درخیلی از مسائل زندگی، ما می بینیم که نه، جوانها آمادگی هم دارند، خیلی هم خوبند. می فهمند. منتها این ازدواج یک مسئولیت پذیری هم هست. این حس گریز از مسئولیت، مقداری مانع می شود از اینکه این کار انجام شود.

 

کد مطلب: 10540

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر