سید رضا سید دانش

عاشقانه با عاشورا در دقیقة اکنون

در این موسومِ سوگ وُ سوز وُ سوختن در عزای سالار عالم وُ آدم ،‌ زمانِ تقویمی وُ قراردادی ، از معنای خود تهی می شود . دیگر حادثه ی کربلا در 1335 سالِ پیش نیست که اتفاق می افتد ، این حادثه وُ حماسه ،‌همین حالا ، و در دقیقه ی اکنون است که اتفاق افتاده و ما جوشیدنِ خونِ خدا را از دلِ خاک می بینیم که رنگِ آن تمامِ‌ دنیا را ، به شکلِ گُل سرخ در می آوَرَد .

عاشقانه با عاشورا در دقیقة اکنون

گیلان خبر ـ سیدرضا دانش: وقتی که جان و جهان در گردابِ پستی وُ پَلَشتی وُ پلیدی به حال غرق شدن می افتد‌؛ وقتی که معرفت وُ انسانیت وُ جوانمردی ،‌پایمالِ نامردی ها می گردد ؛‌وقتی که عشق ،‌جایش را به نفرت ، دوستی جایش را به کینه ،‌محبت ،‌جایش را به خشم ، نیکی  جایش را به بدی ، و فرشته ، جایش را به شیطان می دهد ،‌آن هنگام است که سفینه ی نجات بادبان های سبزش را ، برافراشته ، در طوفان پیش می آید ،‌تا به دادِمان برسد .

 محرم ، ماهِ حسین (ع) این سفینه ی نجات بخشِ‌ تمامِ دوران هاست .

 در این موسومِ سوگ وُ سوز وُ سوختن در عزای سالار عالم وُ آدم ،‌ زمانِ تقویمی وُ قراردادی ، از معنای خود تهی می شود . دیگر حادثه ی کربلا در 1335 سالِ پیش نیست که اتفاق می افتد ، این حادثه وُ حماسه ،‌همین حالا ، و در دقیقه ی اکنون است که اتفاق افتاده و ما جوشیدنِ خونِ خدا را از دلِ خاک می بینیم که رنگِ آن تمامِ‌ دنیا را ، به شکلِ گُل سرخ در می آوَرَد .

عزای جهانسوزِ اباعبدالله (ع) مالِ دیروز وُ امروز وُ  فردا نیست ، این قصه ای بی پایان است که آن را از هر زبان که بشنوی ، نامکرر خواهد بود و رهبرِ آزاده و فرزانة ما چه زیبا فرموده است که :‌  مؤمن باید ، لحظه شناس باشد .

آری ، عاشورا در همین لحظه ی اکنون ،‌ جاری ست .

مبارزه ی نابرابری که مسلمانانِ جهان ، بخصوص شیعیانِ آل علی (ع) با کفار وُ  منافقان وُ استکبارِ امروزی دارند ، ادامه ی همان جهادِ  عُظمایی ست که امامان معصوم (علیهم السلام) وبویژه ، سید الشهدا (ع) با یزیدیان دورانِ خود داشت ؛ امروز و هر روزی که در گوشه ای از این خاک ،‌عدالت و حقِ مظلوم ، زیرِ پا بماند ، هرگاه از جایی در این جهان ، فریاد دادخواهی بلند شود ،‌عَلَمِ عاشورا به اهتزار در می آید ،  و

حماسه ی ستم ستیزی حسین (ع) به هیأتی دیگر، بروز و ظهور خواهد کرد ، تا دادِ مظلومان را از ظالمان بستانَد ،

بیاییم ،‌این ایام را قدر بدانیم و از چشمة معرفت آن ، جان تشنه ی مان را سیراب سازیم . بیاییم توشه ای برداریم برای ادامة سالی که در پیش رو داریم .

 محرم تمام می شود ،‌اما مرا منامه ی آنرا باید در سینه هامان حفظ کنیم ،‌ و در تمامِ لحظه ها ، حسینی باشیم وُ حسینی زندگی کنیم ، که اینگونه زندگی کردن : هم عشق دارد ،‌ هم محبت ،‌ هم دوستی ، هم عاطفه وُ انسانیت وُ معرفت وُ عدالت وُ دیانت وُ سعادت وُ خوشبختی وُ ساختن وُ آبادی دنیا وُ آخرت .

تارسیدن به این زندگی ،‌فاصله ، فقط یک یا علی است ،‌و یک یا حسین که از سرِ صدق وٌ صفای باطن باشد .

خدا نصیب کند چنین صدق و صفایی را ، که کیمیای سعادت است . . . .

کد مطلب: 10842

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر