نظرسنجی مرکز پیو از کشورهای اسلامی؛

لزوم وضع قوانین قرآنی در جامعه+جدول

بر مبنای نظرسنجی موسسه پیو عموم مسلمانان خواستار آنند که قوانین وضع شده در کشورهای شان بر گرفته از قرآن و مفاهیم دینی باشد.

لزوم وضع قوانین قرآنی در جامعه+جدول

گیلان خبر: با وجود گذشت دهه ها از شکل گیری دولت - ملت ها در جامعه ی بین المللی، کمتر نظامی که در آن مسلمانان در اکثریت قرار داشته اند، مجال یافته اند که قوانین دینی و قرآنی را در سطح جامعه بگسترانند. 

موسسه تحقیقاتی پیو در گزارشی به میزان تمایل شهروندان کشورهای عموما مسلمانان به اعمال قوانین قرآنی  در سطح جامعه پرداخته است. به گفته ی محققین این امر، فعالیت های دو چندان گروه های تروریستی نظیر داعش در اشاعه آن چنان دین می نامند، موجب اشتیاق آنان جهت تهیه این گزارش شده است.

مرکز تحقیقات پیو (به انگلیسی: Pew Research Center) یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشینگتن دی. سی. است که به ارائه اطلاعات درباره مسائل، نگرش‌ها و روندهای شکل‌دهنده ی ایالات متحده و جهان می‌پردازد. پروژه نگرش‌های جهانی پیو یک سری نظرسنجی‌ها و گزارش‌های افکار عمومی در سراسر دنیاست که هدف آن فهم نگرش‌های جهانی درباره موضوع‌های مختلف است.

تحقیقات فوق در سال 2015 و از ده کشوری صورت پذیرفته که در آن مسلمانان جمعیت اکثریت و یا قابل توجهی از سکنه آن کشور را در بر می گیرند. در این گزارش از شهروندان سوال شده است که به چه میزان تمایا دارند احکام قرآنی به شکل تام و تمام در سراسر کشور اعمال شود؟

بر مبنای یافته های منتشر شده از سوی موسسه پیو آن چنان که در جدول بالا مشاهده می نمایید. پاسخ دهندگان در پاسخ به سوال یاد شده به سه دسته تقسیم می شوند. گروه اول که با سبز پر رنگ نشان داده شده اند معتقدند که می بایست تمامی قواعد و قوانین موجود در جامعه مطلقا برگرفته از مفاهیم قرآنی باشد. گروه دوم که با سبز ملایم به نمایش در آمده است به اصل اسلام و قرآن باور داشته اما ضرورتی برای اعمال تمام و کمال آن نمی بینند و گروه سوم که با سبز کمرنگ به نمایش در آمده اند صراحتا اظهار داشته اند که وقوع این امر را ضرورت نمی دانند.

کشورهای فوق به ترتیب از سمت چپ به راست عبارتند از: پاکستان، فلسطین، اردن، مالزی، سنگال، نیجریه، اندونزی، لبنان، ترکیه و بورکینافاسو. بر این مبنا پاکستانی با 78 درصد و بورکینافاسو با 9 در صد بیشترین اقشاری هستند که گزینه اول را برگزیده اند.

جدول فوق بر گرفته از جدول پیشین می باشد که در آن پاسخ دهندگان دسته ی دوم و سوم در یک سو و دسته ی اول در سوی دیگر قرار گرفته اند. رنگ سبز نماد اعتقاد قطعی به بهره گیری از قرآن در وضع قوانین در سطح کشور بوده و رنگ نارنجی یا مخالفت این امر بوده و یا آن را ضرورت ندانسته اند.

نکته حائز اهمیت در این باره آن که بخش عمده ای از برخی از جوامع را غیر مسلمانان تشکیل می دهند و آن ها نیز مورد پرسش قرار گرفته اند.

جدول بعدی به گونه ی تفکیک شده تر پاسخ های داده شده را بر مبنای مذاهب سوال شوندگان تقسیم نموده است. در این جدول به ترتیب از بالا به پایین چهار کشور مالزی، نیجریه، لبنان و بورکینافاسو مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور نمونه در مالزی مسلمانان 64 و بودایی ها 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. این نسبت میان مسلمانان و مسیحیان این کشور 50 به 50 می باشد. در لبنان دسته بندی ها به ترتیب به سنی، شیعی و مسیحی تقسیم شده و نهایتا در بورکینافاسو مسلمانان 60 درصد و مسیحیان 32 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.

به طور طبیعی عمده غیر مسلمانان کشورهای یاد شده نظر مساعدی نسبت به اعمال قوانین قرآنی در سطح کشورهای شان ندارند. گزینه های یاد شده در بالا به ترتیب از چپ به راست عبارتند از: عمیقا از این ایده پیروی می کنم، به ارزش های اساسی اسلام علاقه مندم اما به گونه ای مطلق و جهت اعمال در قوانین خیر، خیر مخالفم و نمی دانم.

جدول نهایی از منظر دیگری به این مسئله نگریسته و در پس و جوهای خود به مخالفین وضع قوانین قرآنی و دینی در سطح هر یک از این جوامع (مجموع مسلمانان و غیر مسلمانان شان) اشاره نموده است. در این جدول شش کشور نیجریه، ترکیه، بورکینافاسو، اندونزی، لبنان و سنگال مورد بررسی قرار گرفته اند. مخالفین این امر به دو دسته افراد با تحصیلات پایینتر از آموزش متوسطه (درصد های سمت راست)، و افراد با تحصیلات بیش از آموزش متوسطه ( ارقام وسط) تقسیم شده اند. در سمت راست نیز تفاوت میزان این دسته ثبت شده است.بر همین مبنا نیز قاطبه شهروندان این شش کشور باستثنای بورکینافاسو با وضع قوانین قرآنی در سطح جامعه مخالفتی ندارند.

منبع: فرهنگ

 

کد مطلب: 14911

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر