وظیفه ما در مقابل دوستان کم حجابمان چیست؟+ اینفوگرافیک

این روزها ممکن است همه ما در اطرافیان خود افرادی را داشته باشیم که از شل حجابی آن ها رنج می بریم و علاقه مند به دعوت آن ها به حفظ حجاب و داشتن پوشش مناسب هستیم. اما دعوت دوستانه دیگران به حجاب دارای اصول و قواعد خاص خود است، اصولی که با عدم رعایت آن با اطمینان نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.پس قبل از امر به معروف دوستان خود به این واجب الهی و برای رسیدن به نتیجه ،اصول این کار را بیاموزیم.

وظیفه ما در مقابل دوستان کم حجابمان چیست؟+ اینفوگرافیک

گیلان خبر: این روزها ممکن است همه ما در اطرافیان خود افرادی را داشته باشیم که از شل حجابی آن ها رنج می بریم و علاقه مند به دعوت آن ها به حفظ حجاب و داشتن پوشش مناسب هستیم. اما دعوت دوستانه دیگران به حجاب دارای اصول و قواعد خاص خود است، اصولی که با عدم رعایت آن با اطمینان نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.پس قبل از امر به معروف دوستان خود به این واجب الهی و برای رسیدن به نتیجه ،اصول این کار را بیاموزیم.

وظیفه-ما-در-مقابل-دوستان-کم-حجابمان-چیست؟-2


منبع: باحجاب

کد مطلب: 15025

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر