بهروز بقائی هنرپیشه سینما و تلویزیون

آمریکا وانگلیس عاشق چشم و ابروی ما نیستند که برای ما اینستاگرام و دیگر فضاهای مجازی را طراحی کنند

بهروز بقائی هنرپیشه سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگر کشورهای استعمارگر به عنوان طراحان اصلی فضای مجازی مورد استفاده در ایران عنوان کرد: به اعتقاد بنده چون فضای مجازی در اختیار کسانی قرار دارد که با هدف خاصی آن را طراحی و به رایگان در اختیار ما گذارده اند، نمی تواند سالم سازی شود.

آمریکا وانگلیس عاشق چشم و ابروی ما نیستند که برای ما اینستاگرام و دیگر فضاهای مجازی را طراحی کنند

گیلان خبر: بهروز بقائی هنرپیشه سینما و تلویزیون با بیان اینکه من چندان اعتقادی به فضای مجازی ندارم، اظهار کرد: فکر نمی کنم فضای مجازی بتواند نقش چندان موثری در تربیت، آموزش و سلامت سازی افراد داشته باشد.

وی ابراز کرد: به اعتقاد بنده چون فضای مجازی در اختیار کسانی  قرار دارد که با هدف خاصی آن را طراحی و به رایگان در اختیار ما گذارده اند، نمی تواند سالم سازی شود.

بقائی با اشاره به آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگر  کشورهای استعمارگر به عنوان طراحان اصلی فضای مجازی مورد استفاده در ایران عنوان کرد: این کشور ها که  عاشق چشم و ابروی ما نیستند که برای ما اینستاگرام و دیگر فضاهای مجازی را طراحی کنند.

نقش موثر حرکت های مردمی برای سالم سازی فضای مجازی

این بازیگر تلویزیون کشور گفت: شاید بشود با یک حرکت گروهی و مردمی و کمی دقت این فضاها را سالم سازی و تا حدودی به نقش آن در زندگی نسل آینده امیدوار بود یا به آن اعتماد کرد اما در هر صورت من این امر را با توجه به آنچه امروز در فضای مجازی می گذرد، باور ندارم.

به گفته بقائی ما چیز خاصی نداریم که این کشور مانند آمریکا و انگلیس بخواهند برای ما دل بسوزانند و فضای مجازی را طراحی و در اختیارمان بگذارند، مگر برنامه و هدفی داشته باشند، ولی به هر حال امیدوارم که بتوان فساد را از این فضا ریشه کن کرد.

وی با تاکید بر اینکه فسادی که امروز در کانال ها و فضای مجازی وجود دارد، نقش موثری در افزایش آسیب های اجتماعی خواهد داشت، گفت: این بسیار خطر ناک است چرا که جامعه ما را به سمتی سوق می دهد که عواقب بدی در انتظارش است و بنده با توجه به فسادی که در این فضا وجود دارد، عاقبت خوبی را برای مردم و جوانان متصور نیستم.

 

 

آگاهی مردم و داشتن فضای مجازی پاک

بقائی در پاسخ به این سوال که حضور مردم در صحنه چقدر و چطور می تواند فساد در فضای مجازی را ریشه کن کند، ابراز کرد: حضور مردم و تشکیل کمپین های مردمی می تواند به کوتاه شدن دست بدخواهان و گستردگان فساد از این فضا کمک کند و راه فراری برای جامعه ما از وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، خواهد بود.

این هنرمند تاکید کرد: این امر در صورت واقع خواهد شد که مردم خودشان نسبت به کاری که دارند انجام می دهند آگاه بوده و فریب این فضا ها را نخورند چرا که ایستادگی هر کدام از مردم نشانه بودن مردم در صف مقابل فضای مجازی و مقاومت آنها برای داشتن فضای مجازی پاک است.

بقائی اظهار کرد: در واقع آن چه که مسلم است ما مردم باهوشی هستیم و در مقابل کسانی که بخواهند با زور و روش های دیگر آدم ها را وادار به پذیرش آشوب و قانون یا فساد کنند، می ایستیم و این مبارزه ادامه خواهد داشت.


منبع: 598

کد مطلب: 16466

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر