عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم

شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم در روز شهادت امام علی (ع) در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم

گیلان خبر: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم در روز شهادت امام علی (ع) در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

عکس از مهران بی‌پروا

 
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
عکس: شانزدهمین اجتماع مدافعان حرم
 


منبع: سراج 24

کد مطلب: 16629

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر