بر مبنای گمانه زنی های احتمالی؛

همه تغییرات صالحی امیری در بدنه ارشاد

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سیدرضا صالحی امیری، وزیر ارشاد تغییراتی را در مدت ۶ ماه وزارت خود انجام خواهد داد.

همه تغییرات صالحی امیری در بدنه ارشاد

گیلان خبر: سیدرضا صالحی امیری، روز گذشته با کسب رای اعتماد از مجلس به صندلی وزارت ارشاد تکیه زد و بعد از رای اعتماد به محل کار جدید خود رفت.

 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که صالحی امیری تغییراتی را در مدت 6 ماه وزارت خود انجام خواهد داد.
 
خداحافظی ایوبی از سازمان سینمایی
 
حجت الله ایوبی که با آمدن علی جنتی به معاونت سینمایی رفته است می خواهد از سمت خود استعفا کند و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی جایگزین وی خواهد شد.
 
رفتن مرادخانی در پرده ای از ابهام
 
علی مرادخانی که از معاونان پرحاشیه علی جنتی بود؛ این روزها خبر رفتنش از این معاونت به گوش می‌رسد که می خواهد مسند معاونت را به یکی از مدیران تابعه اش واگذار کند.
 
صالحی در معاونت فرهنگی می ماند
 
سید عباس صالحی، که به مدت دو هفته بعد از استعفای علی جنتی سرپرست وزارت ارشاد شد، قرار است با آمدن صالحی امیری در همان معاونت فرهنگی به کار خود ادامه دهد.
 
معاونت مطبوعاتی بدون تغییر
 
حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی هم که این روزها درگیر برگزاری نمایشگاه مطبوعات است به کار خود در این معاونت ادامه خواهد داد.
 
تغییر مدیران و روابط عمومی
 
یکی دیگر از تغییرات مهم وزارت ارشاد در زمان صالحی امیری، تغییر در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی خواهد بود، شنیده ها حاکی از آن است که صالحی امیری تیم رسانه ای و روابط عمومی خود در کتاب خانه ملی را به وزارت ارشاد خواهد آورد.
 

منبع: فرهنگ

 

کد مطلب: 20201

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر