اربعین در قاب تصاویر:

گزارش تصویری فرانس 24 از مراسم اربعین

مراسم باشکوه اربعین امسال نیز از طریق رسانه های مختلف جهان پوشش خبری داده شد. اگر چه، عظمت این مراسم معنوی هرگز قالب توصیف نیست.

گزارش تصویری فرانس 24 از مراسم اربعین

گیلان خبر:  آنچه در ادامه خواهید دید، پوشش تصویری مراسم اربعین در قاب تصاویر خبرنگار شبکه فرانس 24 می باشد؛


منبع: فرهنگ

کد مطلب: 20654

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر