کشتن 43 پیامبر توسط بنی اسرائیل در یک روز

تاریخ بنی اسرائیل پر از جنایت و کشتار است و آنها در کشتن پیامبران الهی جسور بودند و باکی نداشتند

کشتن 43 پیامبر توسط بنی اسرائیل در یک روز

گیلان خبر: تاریخ بنی اسرائیل پر از جنایت و کشتار است و آنها در کشتن پیامبران الهی جسور بودند و باکی نداشتند، از جمله اینکه برای حفظ منافع نامشروع خود در آغاز یک روز آشوب کردند و 43 نفر از پیامبران بنی اسرائیل را که همه شریعت موسی(ع) را برای مردم بیان می کردند کشتند.

در همان روز 112 نفر از عابدان و صالحان به دفاع از پیامبران شهید خود برخاستند و به امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.عجیب اینکه یهودیان سنگدل همه آن 112 نفر را در همان روز کشتند و در نتیجه در یک روز 155 نفر را قتل عام کردند.

خداوند در آیه 21 و 22 سوره آل عمران از آدم کشانی بی رحم یاد کرده و به سه سرنوشت و عذاب شوم آنها اشاره داردو می فرماید:همانا کسانی که نسبت به آیات خدا کافر هستنر و پیامبران را به ناحق می کشند و نیز مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند، آنان را به کیفر عذاب خبر بده.آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ در دنیا و آخرت تباه و پوچ شده و مددکار و شفاعت کننده ای ندارند.

به این ترتیب سه کیفر سخت در کمین آنهاست:عذاب دردناک، پوچی اعمال نیک و نداشتن شفاعت.

منبع: فرهنگ

کد مطلب: 25054

ارسال نظر

انتخاب سردبیر