روش تعامل با بیماردلان

سیاست یهود و نصاری در قبال اسلام و مسلمانان

در آیاتی از قرآن کریم آمده است که یهود و نصاری براساس انصاف و با لحاظ منافع متقابل با مسلمانان وارد پیمان نمی‌شوند. آنها قصد تعامل سازنده با مسلمانان را ندارند و در قبال مسلمانان سیاستی غیرقابل تغییر و تبدیل‌ناپذیر دارند.

سیاست یهود و نصاری در قبال اسلام و مسلمانان

گیلان خبر: آیات مبارکه 51 الی 54 سوره مائده به روشنی روش و شیوه تعامل یهود نصاری با مسلمانان را به نمایش می‌گذارند. این آیات ما را آگاه می‌کنند که یهود و نصاری دشمن اسلام و مسلمانان هستند، نابودی اسلام راستین را وجهه همت خود قرار داده‌اند و در جهت تضعیف، تخریب، تضییع حقوق، استثمار، و غصب دارایی‌ها و منافع مسلمانان و بسط سلطه نکبت‌بار خود بر آنها عمل می‌کنند. آنها مسلمانان را دشمن می‌دارند و با مسلمانان از در دوستی و موالات درنمی‌آیند مگر زمانی که ولایت آنها را بپذیرند و در خدمت اهداف و سیاست‌های شوم آنها درآیند. 

آنها با مسلمانان بیماردلی که همراهی با سیاست‌های آنها را بپذیرند، دوستی می‌کنند و با آنها پیمان همکاری می‌بندند. کسانی که به دین و ملت و مردم خود پشت خود کنند، در جبهه یهود و نصاری قرار بگیرند و خائنانه به نفع یهود و نصاری و بر ضددین و مردم خود عمل کنند. امری که به وضوح در آیه شریفه خاطرنشان شده است: «وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» بنابراین بیماردلان مسلمان، کسانی که در پیمان موالات و همکاری با یهود و نصاری وارد می‌شوند از اجزاء‌ سیاست یهود و نصاری علیه‌ اسلام و مسلمانان هستند و برنامه‌ها و سیاست‌های آنها را اجرا می‌کنند و در مسیر اهداف ضداسلام و ضدمسلمانان یهود و نصاری حرکت می‌کنند. 

عهد و پیمان با یهود و نصاری

از آیات 51 تا 54 سوره مائده نتیجه مهم دیگری در مورد کیفیت عهدنامه‌ها و پیمان‌های یهود و نصاری با مسلمانان به دست می‌آید. این آیات مبارکه به ما هشدار می‌دهند که یهود و نصاری براساس انصاف و با لحاظ منافع متقابل با مسلمانان وارد پیمان نمی‌شوند. آنها قصد تعامل سازنده با مسلمانان را ندارند. آنها در قبال مسلمانان سیاستی غیرقابل تغییر و تبدیل‌ناپذیر دارند و آن تخریب امور و شئون گوناگون ملت‌های مسلمان، تضعیف آنها، سلطه آهنین بر آنها، غصب و تاراج دارایی‌ها و منافع آنها و نابود نمودن اسلام است. سیاستی اصولی و ریشه‌ای که به فراموشی سپرده نخواهد شد و تغییری در آن رخ نخواهد داد. 

آنها همانطور که با مسلمانان دوستی نمی‌کنند، مگر در جهت اجرای همین سیاست اصولی، در دشمنی با اسلام و مسلمانان، بی‌هیچ تفاوتی در معاهدات و قراردادهای خویش با مسلمانان نیز سیاستهای ضداسلامی خود را اعمال می‌نمایند. 

و این وضعیت تا زمانی که یهود و نصاری قدرت برترند و سایه تهدید آنها بر جوامع اسلامی گسترده است، ادامه خواهد یافت. مگر در مورد مسلمانانی که هزینه‌های سنگین سرپیچی از سیاست‌های خصمانه یهود و نصاری را بپردازند و از تهدیدها و عکس‌العمل‌های آنها نهراسند. 

روش تعامل صحیح با یهود و نصاری؛

از امور بدیهی که هر کس از ماده عقل عملی برخوردار باشد به آن حکم می‌کند و آن را لازم و ضروری می‌شمارد، لزوم دشمن گرفتن دشمن است. دشمنی که هدفش صدمه زدن و نابود کردن است و دست از این مقصود شوم برنمی‌دارد. اگر نسبت به او غفلت شود، آن را فرصت می‌شمارد و ضربه‌های خود را کاری‌تر وارد می‌نماید و اگر مورد اعتماد و دوستی قرار بگیرد، صداقت در پیش نمی‌گیرد، بلکه اعتماد و دوستی را زمینه‌ای مناسب برای وارد نمودن صدمات نابودکننده خود می‌بیند. در چنین موقعیتی تنها راه ممکن برای حفظ خود و دارایی‌های خود، دشمن دانستن و دشمن گرفتن او و اتخاذ موضعیت مناسب با دشمنی اوست، رفتاری که ما را از ضرر، آسیب، مکاید و دشمنی‌های او حفظ کند. 

چنانکه قرآن نیز به این بدیهی عقلی ارشاد و به آن سفارش می‌نماید: «یا ایها الناس... ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا...؛ ای مردم... به طور قطع شیطان دشمن شما است پس او را دشمن بگیرید...». 

خداوند می‌فرماید که چون شیطان دشمن شما است، شما نیز او را دشمن بگیرید (و رفتاری در پیش بگیری که مناسب با دشمنی شیطان باشد و شما را از دشمنی‌های او حفظ کند). و این همان حکمی است که عقل به صورت بدیهی و بدون نیاز به دلیل و برهانی ادراک می‌نماید. 

دشمن گرفتن اقتضائاتی دارد که از ابتدایی‌ترین آنها، آمادگی مقابله، بی‌اعتمادی، هشیاری و بستن هرگونه راه و رخنه‌ای است که او از آن طریق می‌تواند ضربه خود را وارد آورد. 

روش تعامل با بیماردلان

«وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ؛ هر کس از شما که با آن‌ها (یهود و نصاری) تولی بجوید از آن‌ها است».

این عبارت کوتاه به روشنی همه آنچه که باید گفت را بیان می‌دارد: «حساب بیماردلان همان حساب یهود و نصاری است»، آنها عمال یهود و نصاری و دشمن اسلام و مسلمانان‌اند و آنها را نیز باید دشمن گرفت و به اقتضای این موضع با آنها رفتار نمود. 


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 28956

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر