مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور:

مهم ترین آثار اجتماعی حجاب ، آرامش و امنیت در جامعه است

در بسیاری از ادارات کشورهای اروپایی و غربی به این مسئله توجه کردند که عدم رعایت پوشش باعث شده کارآمدی آن ادارات پایین بیاید،یکی از دانشگاه ها در کانادا یکی از دلایل افت تحصیلی دانشجویان را ناشی از پوشش دختران اعلام کرده است

مهم ترین آثار اجتماعی حجاب ، آرامش و امنیت در جامعه است

گیلان خبر: با توجه به اهمیت فرهنگ حجاب با سرکار خانم اصلانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور  پیرامون هفته حجاب و عفاف و نقش آن در خانواده و فعالیت های و اقدامات بسیج خواهران گفتگو انجام داده که مشروح آن به شرح زیر می باشد:

آثار اجتماعی حجاب بر جامعه را چگونه ارزیابی می فرمائید:

مهم ترین آثاراجتماعی در سطح جامعه بحث آرامش و امنیت جامعه است یعنی زمانی که پوشش، عفاف و حجاب در جامعه حاکم باشد و رواج داشته باشد جامعه در آرامش مطلوبی به سر می برد که جامعه اعم از زن و مرد به دنبال کار، فعالیت، تلاش و نشاط روحی و معنوی هستند وقتی پوشش و حد و مرزهایی که حتی کثرت عقل بر آن صحه می گذارد یعنی اگر از مسائل شرعی و دینی هم صحبت نکنیم عقل و فطرت هم بر همین مسئله اذعان می کند که پوشش چون یک امر فطری برای انسان است آرامش را به جامعه هدیه می کند.

بحث بعدی در مورد تحکیم بنیان خانواده است چرا که عدم پوشش و عریانی که در غرب اتفاق افتاده مهم ترین آسیب را به خانواده زده است یعنی وقتی نیازهایی که در خانواده پاسخ داده می شود به کف جامعه منتقل شود، رغبتی برای تشکیل خانواده باقی نمی ماند فلذا آنچه که امروز بر سر غرب آمده اساسا فروپاشی خانواده، شکل نگرفتن خانواده یا تعریف خانواده به شکل های بسیار سخیف و غیرواقعی حتی تعریف خانواده در قالب همجنس بازی اتفاق می افتد بنابراین دومین پیامد آراستگی همراه پوشش و رفتارهای عفیفانه، تحکیم بنیان خانواده را به دنبال دارد البته پیامدهای بسیارزیادی را دارد یکی از پیامدهای آن کار و تلاش است اخیرا در بسیاری از ادارات کشورهای اروپایی و غربی به این مسئله توجه کردند که عدم رعایت پوشش باعث شده کارآمدی آن ادارات پایین بیاید یا یکی از دانشگاه ها در کانادا یکی از دلایل افت تحصیلی دانشجویان را ناشی از پوشش دختران اعلام کرده است فلذا یک لباس فرمی را برای دانشجویان دختر طراحی کرده بودند.

قوانین بسیار زیادی که امروزه در موضوع پوشش در کشورهای اروپایی دانشگاه ها دلیل افت تحصیلی را باید نامه هایی داشته باشند که به ویژه دختران با پوشش مناسب شرکت کنند تا سطح علمی دانشگاه بالا بیاید.

پیامدهای بسیاری دارد آرامش و امنیت مخصوصا امنیت برای خانم ها که در متن قرآن هم آمده است "ان یعرفن فلا یوذین" این حجاب برای این است که شما در جامعه به لحاظ معرفت، اندیشه، علم و توان فکری شناخته شوید و در آن وضعیت قرارنگیریم. به دلیل بد پوششی، عریانی و نیمه عریانی که در غرب اتفاق افتاده، بحث تعرض به زنان به زیر یک دقیقه رسیده است یعنی هر چند ثانیه یک زن در آمریکا و اروپا مورد تعرض و تجاوز،حتی در خیابان قرار می گیرد. چندی پیش هم در یکی از دادگاه های انگلیس خانمی مراجعه و شکایت کرده که فردی در خیابان به وی تعرض کرده قاضی سوال می پرسد نوع لباست چه گونه بوده و او تشریح می کند و قاضی حق را به مرد می دهد.

با فطرت و طبیعت انسان نمی شود مبارزه کرد یکی از جلوه های منفی و منفور و تنفرانگیز غرب این است که به مسائل فطری بی توجه است و جنگ با فطرت را سرلوحه کار خود قرار داده است. مسائل فطری نیازی است که بین زن و مرد کششی وجود دارد که مقدس است و باید در چارچوب خود تعریف شود وقتی در چارچوبی غیر از خانواده شکل می گیرد که غرب دقیقا با فرهنگ تنفرآلودش به آن دامن زده به دلیل این است که مسائل فطری را نادیده می گیرد لذا آنچه که اتفاق می افتد آثار بی عقلی، بی خردی، آلودگی غرب، مسائل غیرفطری و غیرالهی است.

 

 

تاثیر عفاف و حجاب در آسیب های اجتماعی به چه میزان است؟

آسیب های اجتماعی بحث بی بند و باری، اعتیاد، مشروبات الکلی، قتل، جنایت و اینها است البته در کشور ما نسبت به غرب در همه عرصه ها نسبتش بسیار اندک است معمولا هم اعتیاد از خانواده های ناآرام شکل گرفته است. آمارها نشان می دهد فرزندی در خانواده ناآرامی بوده که پیوندهای خانوادگی قوی نبوده و اعتیاد برای نوجوانان و جوانان اتفاق افتاده است.

عدم آرامش خانواده، بحث بدپوششی در جامعه، رفتارهای غیرعفیفانه و ارتباطات نامشروع است که همه اینها به صورت زنجیره به هم مرتبط است که اگر خانواده استحکام داشته باشد و رفتارهای عفیفانه وجود داشته باشد و جامعه به رفتارها کمک کند طبیعتا خانواده مستحکم می شود و فرزندان دچار اعوجاج، مسائل بی بند و باری و اعتیاد نمی شوند یعنی هر چقدر جامعه به سمت رفتارهای عفیفانه پیش رود آسیب های اجتماعی به شکل معناداری پایین می آید.

حجاب برای آقایان هم تعریف شده این مهم برای آقایان و خانم ها هر کدام به چه میزان تاثیرگذار است؟

اساسا غیرت مردان و حجاب زنان کاملا با هم مرتبط است هرچقدر مردان عفیف تر و غیرتمندانه تر رفتار کنند طبیعتا پوشش،عفاف و حیا هم تقویت می شود متاسفانه بخش کوچکی از جامعه ما دچار این بی غیرتی شده و افسارگسیختگی شکل می گیرد و متاسفانه در بعضی سریال ها و فیلم های سینمایی غیرت مردان به شدت سرکوب می شود.

بنابراین اولا پوشش مردان هم موضوعیت دارد و حتی متاسفانه لباس هایی که امروزه در بازار است پسران عزیز ما نمی توانند لباس های مناسبی پیدا کنند اساسا فرهنگ غرب چه برای زن و چه برای مرد بسیار حیا زدا است و طبیعتا این نوع پوشش با فرهنگ اصیل ما برای زنان و مردان همخوانی ندارد بنابراین هر چقدر این پوشش ها مناسب تر و عفیفانه تر باشد، جامعه عفیف تری خواهیم داشت.

برای فرهنگ سازی در جامعه ، برنامه های سلبی تأثیر گذار است یا ایجابی؟

من معتقد هستم که قانون باید اجرا شود. ما قانون کافی داریم، 26 دستگاه وظیفه دارند وظایف خود را چه به لحاظ ایجابی و چه به لحاظ سلبی انجام دهند بنابراین اگر واقعا قانون مدار باشیم هیچکدام از اینها تنش زا نخواهد بود فعالیت های ایجابی و فرهنگی به طور دائم و مستمر باید انجام بگیرد در جاهایی که ضروری دیدند و قانون تشخیص داده بود که رفتارهای سلبی واقع شود باید انجام شود. به هر حال همیشه بحث قانون گریزی را داریم یعنی درهر جامعه ای بحث قانون گریزی وجود دارد و در هیچ جامعه ای نیست که با قانون گریزان با رفتار ایجابی برخورد کنند طبیعتا قانون گریزان باید هزینه قانون گریزی خود را بدهند که بقیه جامعه در سلامت و آرامش باشد اگر قرار باشد هر کسی به تشخیص خودش رفتار کند در موضوع پوشش، راهنمایی و رانندگی، مسائل قضایی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگ طبیعتا در همه این زمینه ها یکسری قوانین ایجابی و سلبی وجود دارد و در هر بخشی همه باید وظایف خود را انجام دهند چه آنهایی که وظیفه ایجابی و فرهنگ سازی دارند و چه آنهایی که با قانون گریزان برخورد سلبی می کنند همه باید به دلیل آرامش جامعه، رعایت حقوق دیگران و رعایت حقوق خانواده طبق قانون هم رفتارهای سلبی و هم ایجابی وجود دارد.

برنامه های بسیج خواهران برای هفته حجاب و عفاف را بفرمائید؟

برنامه های زیادی را در سراسر کشور پیش بینی کردیم از جمله نشست های تخصصی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برای بررسی جایگاه حجاب و عفاف در جوامع بشری، بحث جایگاه پوشش و حجاب در ادیان توحیدی که در این زمینه ده برنامه هر شب از تلویزیون پخش خواهد شد بحث مشاعره را درموضوع پوشش بین جوانان داریم سه برنامه تلویزیونی که از دیشب از شبکه 2 ساعت 19:45 پخش شده است تجمعات مردمی را تحت عنوان جشن ملی عفاف و حجاب در روز 21 ام که در بعدازظهر در 450 نقطه در سطح کشور برگزار خواهد شد همینطور برنامه های ویژه و با نشاط برای کودکان و نوجوانان در بوستان ها داریم مسابقات کتابخوانی برای جوانان پیش بینی شده و صدها برنامه دیگر در پایگاه ها و نمایشگاه های عفاف و حجاب تحت عنوان نمایشگاه های جواهرانه و صدها عنوان برنامه دیگری که در هجده هزار پایگاه بسیج مقاومت خواهران برگزار خواهد شد.


منبع: صابرنیوز

 

 

کد مطلب: 29209

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر