شعری به مناسبت میلاد امام کاظم(ع)

کیست غیر از حضرت موسی ابن جعفر آنکه نامش/حضرت باب الحوائج، حضرت محبوب باشد

نغمه مستشار نظامی به مناسبت میلاد امام موسی‌کاظم(ع) شعری سروده است.

کیست غیر از حضرت موسی ابن جعفر آنکه نامش/حضرت باب الحوائج، حضرت محبوب باشد

گیلان خبر: نغمه مستشار نظامی به مناسبت میلاد امام موسی‌کاظم(ع) شعری سروده است.

چون مسیحایی که در زندان غم مصلوب باشد

در مقام صبر ،کاظم برتر از ایوب باشد

کیست آن کو مثل موسی از شب دریا گذشته

آنکه هم با دشمنان هم دوستانش خوب باشد

کیست آن آیینه ی صد جلوه در ایران درخشان

نام نیکش در زیارت نامه ها زرکوب باشد

کیست آن آرامش دریای ناآرام دنیا

آنکه فرزندش رضای کاشف المکروب باشد

دخترش معصومه باشد، افتخار شیعه نامش

کمترین عاشقانش ابن شهرآشوب باشد

کیست غیر از حضرت موسی ابن جعفر آنکه نامش

حضرت باب الحوائج، حضرت محبوب باشد


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 33482

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر