خوانندگان پاپ برای کودکان غزه می‌خوانند

واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اجرای صحنه‌ای همایش «هم آوایی عشق و امید با کودکان بی‌پناه غزه» را برای ۱۱ نفر از خوانندگان پاپ صادر کرد.

خوانندگان پاپ برای کودکان غزه می‌خوانند

گيلان خبر : در این همایش خوانندگانی چون سیروان و زانیار خسروی، مرتضی پاشایی، کیارش حسن زاده، ‌مهدی یراحی، بنیامین بهادری، بهنام صفوی، ‌فرزاد فرزین، رضا یزدانی و رضاصادقی حضور خواهند داشت.

برنامه اجراهای این خوانندگان به شرح زیر است:

گروه موسیقی سیروان خسروی به سرپرستی و خوانندگی سیروان خسروی با اجرای ۱۴ قطعه، ۱۰ مهرماه.

گروه موسیقی زانیار خسروی به سرپرستی و خوانند گی زانیار خسروی با اجرای ۱۴ قطعه ،۱۰ مهرماه.

گروه موسیقی مرتضی پاشایی به سرپرستی و خوانندگی مرتضی پاشایی با اجرای ۲۰قطعه ،۱۱ مهرماه.

گروه موسیقی کیارش به سرپرستی و خوانندگی کیارش حسن زاده  با اجرای ۹قطعه، ۱۱ مهرماه.

گروه موسیقی مهدی یراحی به سرپرستی و خوانندگی مهدی یراحی با اجرای ۱۱ قطعه، ۱۲ مهرماه.

گروه موسیقی بنیامین بهادری به سرپرستی و خوانندگی بنیامین بهادری با اجرای ۱۸قطعه ،۱۲ مهرماه.

گروه موسیقی بهنام صفوی به سرپرستی و خوانندگی بهنام صفوی با اجرای ۲۱ قطعه، ۱۴ مهرماه.

گروه موسیقی شوک به سرپرستی و خوانندگی فرزاد فرزین با اجرای ۱۹ قطعه، ۱۴ مهرماه.

گروه موسیقی رضا یزدانی  به سرپرستی و خوانندگی رضا یزدانی با اجرای ۱۶ قطعه، ۱۵ مهرماه.

گروه موسیقی مشکی پوشان به سرپرستی و خوانندگی رضا صادقی  با اجرای ۱۹ قطعه، ۱۵ مهرماه.

بنابر این گزارش امتیاز مجوز این اجرای صحنه‌ای برای موسسه فرهنگی هنری حافظ صادر شده است.

کد مطلب: 3565

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر