امیرحسین حریری:

جشنواره تئاتر مقاومت محملی برای هنرمندان متعهد است

مدیر تالار مولوی عنوان کرد: با توجه به دامنه و گستردگی معنای مقاومت و مفاهیم و رویدادهای کنونی سیاسی، اجتماعی و ... جشنواره تئاتر مقاومت می‌تواند فضایی باشد که هنرمندان را به سمت نگاه دقیق و ریزبینانه نسبت به تئاتر دفاع مقدس سوق دهد.

جشنواره تئاتر مقاومت محملی برای هنرمندان متعهد است

گیلان خبر: امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی به بهانه انتخاب دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت درباره بازتولید آثار دوره‌های پیشین در گفت‌وگو با خبرنگار تئاتر فارس عنوان کرد:‌ اساسا بازتولید مقوله‌ای است که اگر درست و راهبردی انجام شود، می تواند به چند دلیل تاثیرگذار باشد. زیرا هم بازیابی برای آثار موفق از نظر کیفی و استقبال صورت گرفته و هم می‌توان آن ها را با نگاه به روزتر و ملموس تری از سوی گروه‌های هنری به روی صحنه برد.

وی افزود: لازمه این است نسبت به شناسایی آثار موفق امر کارشناسی دقیقی برای این جشنواره صورت بگیرد. زیرا تجربه نشان داده هر بازتولیدی منجر به استقبال مجدد از اثر نمی‌شود. این که چه کارهایی با چه محتوایی باید در دوران کنونی بازتولید شود باید با دقت و کارشناسی صورت گیرد.

حریری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت ادامه داد: جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت، جشنواره باسابقه‌ای است. بسیاری از هنرمندان کشورمان طی دوره های گذشته، آثاری در این جشنواره داشته‌اند و خود جشنواره همواره محملی برای شناسایی استعدادهای هنری بوده و دغدغه هایی ارزشمند داشته است که از این ظرفیت باید به نحو احسن اسفاده کرد.

وی با آسیب شناسی این جشنواره در برخی از دوره‌های گذشته یادآور شد: در چند دوره، جشنواره، محلی برای تبلیغات ایدئولوژیک آن هم در سطحی نازل تبدیل شد و هنرمندان دغدغه مند نسبت به مفاهیم مقاومت در آن حضور نیافتند. به نظرم لازم است آسیب شناسی شود که چرا جشنواره‌ای با این ظرفیت به دست فراموشی سپرده شد.

حریری یادآور شد: این اتفاق از چند منظر نیز قابل بررسی است اما مهم ترین مساله این بود که جشنواره سعی نکرد خود را با نیازهای روز هنرمندان دغدغه مند وفق دهد و مسیر متفاوتی را از آن‌ها طی کرد.

مدیر تالار مولوی با اشاره به یک ضرورت مهم در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت عنوان کرد: به نظر می رسد با توجه به دامنه و گستردگی معنای مقاومت و مفاهیم و رویدادهای کنونی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، جشنواره تئاتر مقاومت باید فضایی باشد که هنرمندان را به سمت نگاه دقیق و ریزبینانه نسبت به تئاتر دفاع مقدس سوق بدهد. به تبع هنرمندان در این صورت است که برای حضور و مشارکت فعالانه هنرمندان ایجاد انگیزه خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت رویکرد هنری و اهداف واقعی خود را دنبال کند قطعا به دوران شکوفایی خود بازخواهد گشت و محلی برای شناسایی جوانان هنرمندی خواهد شد که تعریف متفاوتی از تئاتر مقاومت دارند. چراکه دانشگاه های هنری امروزه مملو از جوانانی علاقه مند و هنرمندی هستند که در رشته های مختلف تحصیل می کنند و نگاهشان شاید نسبت به ده سال پیش نسبت به مقاومت، جنگ و دفاع مقدس تفاوت کرده است. این تفاوت ضرورتا بد نیست؛ بلکه از جنس نگاهی دیگر است.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 39942

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر