قاسم پورحسن در همایش «فلسفه، پرستش و نیایش»:

مراد فارابی از عقلانی بودن دین، برهانی بودن اعمال در احکام دین است

یک استاد فلسفه گفت: مراد فارابی از عقلانی بودن دین، برهانی بودن اعمال و باورها در احکام دین است، پرستش صرفاً امرى تعبدی نیست، بلکه مواجهه انسان با خداست، این مواجهه مبتنی بر آگاهی صحیح انسان از جایگاه خود و نسبتش با مبدأ است.

مراد فارابی از عقلانی بودن دین، برهانی بودن اعمال در احکام دین است

گیلان خبر: قاسم پورحسن دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در بیست‌ودومین همایش بزرگداشت ملاصدرا با عنوان «فلسفه، پرستش و نیایش» با بیان اینکه فارابی در فصل 24 از باب دوم کتاب الحروف بحثی را درباره فلسفه و دین مطرح می‌کند که سرآغاز تتبع در این باب در فلسفه اسلامی محسوب می‌شود، گفت: فارابی دین را امری عقلانی و مبتنی بر دلایل عقلی تفسیر می‌کند و تصریح دارد که شریعت تابع فلسفه است.

وی افزود: به باور فارابی، دینی صحیح است که بر اساس عقل شکل گرفته و در نهایت شایستگی باشد. مراد وی از فلسفه، دانش عقلی است که کمال یافته و برهانی باشد. فلسفه‌ای که برهانی و یقینی نبوده و در وضعی شایسته نباشد، نمی‌تواند مبنای شریعت قرار گیرد.

پورحسن تصریح کرد:‌ از این‌ رو فارابی دو سنخ از فلسفه، فلسفه راستین و فلسفه ناراستین و دو سنخ از دین، دین صحیح و دین ناصواب و ظنی و تحریف شده را مطرح می‌کند، وی اعتقاد دارد علت پیوند فلسفه با دین و ساحات عبادی و مناسکی و پرستشی آن تنها به سبب مبدأ یا اعتقادی بودن نیست بلکه به سبب برهانی بودن و مدلل و معلل بودن احکام و عبادات دینی است.

وی ادامه داد: به همین سبب فارابی تأکید دارد که اگر دینی تابع فلسفه‌ای ناراستین یا غیر برهانی باشد، در آن دین اندیشه‌های نادرست و انحرافات بسیار رخ خواهد داد و اگر این اندیشه‌های نادرست به میزان زیادی اخذ و اقتباس شوند، به‌گونه‌ای که مجازات و مثال‌های استعاره‌ای دین جای حقیقت دین را بگیرند، به نحوی که فهم آنچه که شأن اصلی و حقیقت خود دین است، دشوار گشته و عموم مردم در فهم دین دچار دشواری شوند.

این استاد فلسفه اظهار داشت:‌ فارابی تأکید دارد که مناسک و اعمال دینی باید تابع عقلانیت باشد و به هر میزانی دین از عقلانیت دور شود، از درستی دور خواهد شد، از این رو ادیان بعدی با مراحل بعدی زمانی دین، چنانچه استوار بر استعارات و مجازات و تمثیل‌های دین پیشین بوده و بدون پرسش عقلانی همان مناسک و اعمال و احکام را اخذ کنند، فساد و انحرافشان از دین پیشین، بیشتر خواهد بود.

وی گفت: فارابی بر این باور است که شریعت صحیح تنها زمانی در میان مردم شکل می‌گیرد که احکام و بنیان و عباداتش بر فلسفه برهانی و یقینی استوار باشد و زمانی دین نادرست و فاسد ظهور می‌کند که از عقلانیت دور شده و بر فلسفه ظنی و غیر برهانی مبتنی شود.

پورحسن تأکید کرد:‌ هرگاه در دین به جای دلیل و عقل، امور دیگری مانند اغراض مردم با خواسته‌های حاکمان و قانونگذاران سلطه یابد، دین به سستی گراییده و اعمال و باورهای وهنی و نادرست و خرافی در میان معتقدان جاری می‌‌شود، گسترش اعمال و باورهای نادرست، سبب تحیر و تباهی دین خواهد شد.

وی افزود: ملاک فارابی بر درستی و یقینی بودن دین و اعمال دینی نه بنیانگذاران و نه نیرومندی و گسترش اعمال و باورهاست، بلکه تنها مناط نزد او عقلانی بودن باورهاست. فارابی در رساله فی معانی العقل که در قرون وسطی با ترجمه یوحنای اسپانیایی در حوزه لاتین منتشر شده و شهرت یافته، شش معنا از عقل را بازگو می‌کند.

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی درباره معنای عقل از دیدگاه فارابی بیان داشت: معنای نخست از عقل آن است که جمهور مردم گویند. معنای دوم آن است که متکلمان در بحث‌های کلامی گویند. معنای سوم عقل، معنای منطقی است که ارسطو در کتاب برهان آورده، یعنی استعداد ذهن که امری فطری و طبیعی است. معنای چهارم از عقل، استعداد طبیعی در آدمی است که به تشخیص خیر و شر می‌پردازد. معنای پنجم و ششم، عقل فلسفی است که حیث معرفتی و هستی شناسانه دارد.

وی ادامه داد: مراد فارابی از عقلانی بودن دین، برهانی بودن و مدلل بودن اعمال و باورها در احکام دین است، پرستش صرفاً امرى تعبدی نیست، بلکه مواجهه انسان با خداست، این مواجهه مبتنی بر آگاهی درست و صحیح انسان از جایگاه و سرشت خود و نسبتش با مبدأ است، در صورتی که آدمی فهمی صحیح از این مواجهه نداشته باشد، ممکن است امری غیر یقینی با ظنی را به جای امری حقیقی بنشاند و این آغاز انحراف و دور شدن از حقیقت است.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43971

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر