آدمیزاد را بر چه اساسی در قیامت وزن می‌کنند؟

آدمیزاد را بر اساس وزن اراده‌اش در قیامت وزن می‌کنند. انسانیت انسان به وزن اراده‌اش است. جایگاه بهشتش به وزن ارادۀ اوست. این نوع اراده در هیچ حیوانی نیست؛ فقط انسان است که می‌تواند در مقابل نفس خود بایستد.

آدمیزاد را بر چه اساسی در قیامت وزن می‌کنند؟

گیلان خبر: آدمیزاد را بر اساس وزن اراده‌اش در قیامت وزن می‌کنند. انسانیت انسان به وزن اراده‌اش است. جایگاه بهشتش به وزن ارادۀ اوست. این نوع اراده در هیچ حیوانی نیست؛ فقط انسان است که می‌تواند در مقابل نفس خود بایستد. اگر من یک دقیقه هم نمی‌توانم چشمم را مواظبت کنم...

شیخ مفید استاد سیدرضی و سیدمرتضی بود و این دو بزرگوار از چهارده پانزده سالگی پای درس شیخ حاضر می‌شدند. سید رضی و سید مرتضی موقعی که برای اولین بار پای درس آمدند، هنوز محاسن نداشتند و زیبارو هم بودند. حدود سه سال بعد، کسی آمد و چند عدد شانه برای طلبه‌ها آورده بود و آن شانه‌ها را به شیخ داد که به طلبه‌ها بدهد. شیخ به همه شانه داد جز به سید رضی و سید مرتضی. آن‌ها از این کار شیخ رنجیدند و به مادرشان شکایت کردند. مادرشان خدمت شیخ رسید و علت را جویا شد. شیخ پرسید مگر این‌ها محاسن دارند که به آن‌ها شانه بدهم؟ شیخ مدت سه سال به این دو بزرگوار نگاه نکرده بود و خبر نداشت آن‌ها محاسن درآوردند! 

این چه ارادۀ قوی‌ای است که مدت سه سال به یک گوشه از مجلس درسش نگاه نکرده‌است؟!


گزیده سخنرانی آیت الله جاودان در حسینیه شیخ مرتضی زاهد (۹۷/۷/۴)

منبع: جهان

 

 

کد مطلب: 45408

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر