تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب آیت‌الله جاودان +عکس

رهبرانقلاب پس از مطالعه کتاب «رهنمای طریق» در تقریظی بر آن نوشتند: «بخش عمده‌‌ای از کتاب مطالعه شد، مطالب سودمند بسیاری در آن هست که برای جوانان دانستن آنها لازم یا راه‌گشاست‌. خداوند به همه‌ آنان توفیق دهد و مؤلف محترم را محفوظ بدارد بمنّه و کرمه.»

تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب آیت‌الله جاودان +عکس

گیلان خبر: کتــاب «رهنمای طریق» مشــتمل بر 580 سؤال پرســیده شــده از آیت‌الله جاودان و پاسخ‌های ایشان است که توسط مؤسسه «ایمان ماندگار» تهیه و منتشــر شده است.  سوالات این مجموعه طی 5 سال ســال از سوی مردم به خصــوص جوانــان و از طریق پایگاه اینترنتی آیــت‌الله محمدعلی جاودان مطرح شــده و پس از چند مرحله انتخاب، تصحیح و تحقیق توســط محققیــن، در بخش‌ها و موضوعاتی متنوع چاپ شده است.

صاحب اثــر در مقدمه کتــاب چنین گفته است: "دوستان، پایگاهی فراهم کردند و از این طریق، راهی برای خدمت به دست آمد؛ البته دســت کوتاه بود و توان خدمتگــزاری اندک. در همین کوتاهی و اندکی، ســؤالاتی رسید و جواب‌هایی در حد توان عرضه شــد و اینک نتیجه سؤال‌ها و جواب‌ها در محضر شماست." امتیاز ویــژه‌ای که این کتــاب از آن برخوردار است از آن شخصیت مؤلف است، ایشان جزو اســاتید مبرز اخلاق تهران هستند. جلسات اخلاق سال‌های متمادی است که برقرار است  معارف اسلامی و رهنمودهایِ جوانان جویای اخلاق، عمده مخاطبین این جلسات هستند.پاســخ‌هایی که در کتاب ارائه شده نیز  یــک عالم و ِحاصل دانــش و تجربیات استاد اخلاق است که خود شاگرد خاص عالم ربانــی و اخلاقی مرحــوم آیت‌الله حاج میرزا عبدالکریم حق‌شناس بوده و همچنین از محضر اساتیدی چون علامه عســگری، مرحوم مجتهدی  تهرانی و... بهره‌های فراوان برده است.

رهبر انقلاب نیز در مردادماه امســال، این کتاب را مطالعه کرده و در تقریظی کوتاه بر آن، مطالب آن را ســودمند و برای جوانان لازم یا راهگشا دانسته‌اند. متن تقریظ ایشــان بدین شرح است: «بســم الله الرحمــن الرحیــم. بخش عمده‌ای از کتاب مطالعه شــد، مطالب سودمند بسیاری در آن هست که برای جوانان دانســتن آنها لازم یا راه‌گشــا اســت. خداوند به همه آنــان توفیق دهد و مؤلف محتــرم را محفوظ بدارد بمنّه و کرمه. مرداد 1397»

 

 

منبع: جهان

کد مطلب: 46516

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر