ایدئولوژی لیبرال در نگاه لویی آلتوسر

چگونه سرمایه‌داری به‌طور نامحسوس استثمار می‌کند؟

دموکراسی‏ لیبرال این توهم را ایجاد می‏‌کند که همه افراد با یکدیگر برابرند و قدرتی یکسان با یکدیگر دارند.

چگونه سرمایه‌داری به‌طور نامحسوس استثمار می‌کند؟

گیلان خبر: از نظر آلتوسر، دولت مدرن ـ در غرب ـ نوعی از شکل‌‌بندی حکومتی است که‌ همراه سرمایه‌‌داری متولد شد. هر دولتی در غرب توسط شیوه تولید سرمایه‌‌داری تعیین‌شده و به‌ منظور محافظت از منافع آن شکل گرفته است. این مسئله‌ که مفهوم ملت‌‌ها به عنوان واحدهایی مجزا با سرمایه‌‌داری‌ متناظر است. به لحاظ تاریخی درست است. همچنین امکان‌ دارد که دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی و یا شکلی از حکومت نیز با سرمایه‌‌داری متناظر باشد؛ چرا که دموکراسی‌ لیبرال این توهم را ایجاد می‌‌کند که همه افراد با یکدیگر برابرند و قدرتی یکسان با یکدیگر دارند (و در نتیجه بر روابط استثمارگرانه اقتصادی نقاب می‌‌افکند).


آلتوسر به دو مکانیزم عمده اشاره می‌‌کند که تضمین‌ می‌‌کنند مردمی که تحت حاکمیت دولت‌ سرمایه‌داری‌‌اند مطابق با قوانین‌ آن دولت عمل کنند؛ نخستین مکانیزم را آلتوسر دستگاه‌‌های‌ سرکوب دولتی می‌‌نامد (RSAs) که مانند پلیس، دادگاه‌ها و زندان، مستقیما به اعمال زور جهت انطباق رفتار مردم با قوانین می‌‌پردازند. مشخصاً این دولت لیبرال است که از طریق این دستگاه‌‌ها افراد را وادار می‌‌کند تا به گونه‌‌ای معین رفتار کنند. اما مکانیزم دومی که‌ آلتوسر بررسی می‌‌کند برای مطالعات ادبی اهمیت بیشتری‌ دارد. او آن‌را دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت سرمایه‌داری می‌‌نامد (ISAs).

نهادهایی وجود دارند که ایدئولوژی‌‌هایی تولید می‌‌کنند که‌ ما به مثابه افراد (و گروه‌‌ها) آن‌ها را درونی می‌‌کنیم و مطابق‌ آن‌ها عمل می‌‌کنیم. دستگاه‌‌های ایدئولوژیک دولت سرمایه‌داری شامل‌ مدارس، مذاهب، خانواده، نظام حقوقی، سیاست، هنر، ورزش‌ و غیره می‌‌شوند. این سازمان‌‌ها نظام‌‌هایی از عقاید و ارزش‌‌ها تولید می‌‌کنند که افراد به مثابه شهروندان به آن‌ها باور دارند‌ (یا منکر آن‌ها هستند). همین مسئله است که آلتوسر آن را مورد تحلیل قرار می‌‌دهد و می‌پرسد افراد چگونه ایدئولوژی‌‌هایی را که این‌ دستگاهها خلق می‌‌کنند، درونی کرده و به آن‌ها باور پیدا می‌‌کنند؟ (و در نتیجه در نظام سرمایه‌‌داری به غلط خود را سوژه‌‌هایی غیربیگانه می‌‌پندارند).

ما می‌‌توانیم درباره ایدئولوژی‌‌های‌ متعددی نظیر ایدئولوژی مسیحی، ایدئولوژی دموکراتیک، ایدئولوژی فمینیستی و موارد دیگر سخن بگوییم. اما ایدئولوژی، ساختاری است. آلتوسر می‌‌گوید که ایدئولوژی یک‌ ساختار است و در نتیجه ابدی است. یعنی باید به صورت‌ همزمان مورد مطالعه قرار گیرد. دلیل آن‌‌که آلتوسر اعلام‌ می‌‌کند ایدئولوژی تاریخ ندارد همین مسئله است. او مفهوم‌ ایدئولوژی به عنوان ساختار را از این اندیشه مارکسیستی‌ استنتاج می‌‌کند که ایدئولوژی را بخشی از روبنا می‌‌داند، اما او ساختار ایدئولوژی را با مفهوم ناخودآگاه فروید و لکان پیوند می‌‌دهد.

از آن‌جا که ایدئولوژی یک ساختار است. محتواهای‌ آن می‌‌توانند تغییر کنند. می‌‌توان آن را با هر چیزی پر کرد، اما فرم آن، همچون ساختار ناخودآگاه، همیشه یکسان باقی‌ می‌‌ماند. همچنین، ایدئولوژی سرمایه‌داری ناخودآگاهانه فعالیت می‌‌کند. ایدئولوژی نیز مانند زبان، نظام و یا ساختاری است که ما در آن زندگی می‌‌کنیم و با ما سخن می‌‌گوید، اما ما را دچار این توهم می‌‌کند که گویی ما آن را در اختیار خود داریم، یا می‌‌توانیم آزادانه اعتقادات خود را انتخاب کنیم، با دلایل‌ فراوانی می‌‌توانیم برای اعتقادات خود ذکر کنیم. 

مارکسیسم اصالتاً ایدئولوژی را به عنوان بازنمایی کاذب‌ روابط انسان‌ها با شرایط واقعی‌شان صورت‌‌بندی کرده است. برای مثال شرایط واقعی من به عنوان یک استاد دانشگاه، شرایط یک کارگر فرهنگی است. به من برای انجام کار فکری‌‌ام در تدریس، حقوق پرداخت می‌‌شود. حقوق من‌ حتی نزدیک به حقوق یک پزشک، وکیل، ستاره سینما و یا قهرمانان ورزشی نیست. آنچه که می‌‌تواند استثمار مرا یا شرایط اقتصادی واقعی مرا آشکار کند در نقاب یک‌ ایدئولوژی پوشیده شده است ـ این‌که تدریس و استاد دانشگاه‌بودن یا روحانی‌بودن یک ارزش والای اجتماعی و اخلاقی است. [من به خودم می‌‌گویم‌] درست است که موقعیت من به‌ لحاظ اقتصادی خوب نیست، اما در عوض پاداش تدریس‌ یا تبلیغ معنوی است و این ‌که من احترام و منزلت اجتماعی به دست‌ می‌‌آورم (به جای پول). این یک مفهوم از ایدئولوژی است (البته اگر یک فرد روحانی یا مدرس برای رضای خدا تدریس یا تبلیغ کند، دیگر دچار ایدئولوژی سرمایه‌داری نشده است).

آلتوسر می‌‌گوید که درست برعکس، ایدئولوژی من یک‌ توهم است. درنتیجه من فکر می‌‌کنم‌ خوشحالم چون در یک کارخانه کار نمی‌‌کنم، می‌‌اندیشم که‌ از کارگران کارخانه باهوش‌‌ترم؛ چرا که فکر می‌‌کنم کارگران‌ کارخانه چندان باهوش نیستند، در غیر این صورت در کارخانه کار نمی‌‌کردند. روابط تولید در اینجا بر این فرض‌ متکی است که کارگران کارخانه فاقد تحصیلات هستند (این روابط تولید روابطی را میان شغل و تحصیلات ساختار داده است). رابطه من با این روابطه تولید احساس برتری‌ به آن دارد. این آن چیزی است که آلتوسر آن را ایدئولوژی‌ می‌‌داند.


(در نگارش این متن از کتاب «ماشین‌های ایدئولوژی» نوشته مری کلیگز و ترجمه وحید ولی‌‌زاده استفاده شده است.)

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 46993

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر