مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی ایران؛

متخصصان پژوهشگاه فضایی محدود به افراد استخدامی در آن نیستند

مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی ایران گفت: متخصصان فعال در پژوهشگاه فضایی محدود به افراد استخدامی در آن نمی‌شوند.

متخصصان پژوهشگاه فضایی محدود به افراد استخدامی در آن نیستند

گیلان خبر: روح الله ذوالفقار‌ی مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در ارتباط با دانشگاه‌ها گفت: ما فعالیت‌های خوبی با حوزه دانشگاه‌ها داریم و در این حوزه بیشتر به دنبال توسعه مرزهای علم و افزایش تخصص‌های کاری هستیم.

 

وی با اشاره به موضوعات مورد همکاری با دانشگاه‌ها و حمایت پژوهشگاه فضایی گفت: در این راستا پژوهشگاه فضایی با دانشگاه‌ها در قالب حمایت از پایان نامه‌ها کارشناسی ارشد و دکترا ، انجام طرح‌های مشترک، حمایت از توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی در حوزه فضایی همکاری می‌کند.

 

مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی با اشاره به دانشگاه‌هایی که ارتباط تنگا‌تنگی با این مرکز دارند گفت: پژوهشگاه در پروژه‌هایی که در حوزه فضایی انجام می‌دهد از همکاری بسیاری از دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. این مرکز ارتباط تنگا‌تنگی با دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، شیراز و برخی دانشگاه‌های فعال این حوزه دارد.

 

وی ادامه داد: نگاه پژوهشگاه در حوزه ارتباط با دانشگاه‌ها بر این است که پژوهشگران و متخصصان فعال در این مرکز محدود به افراد استخدامی در آن نباشد و همه بدنه تحقیقاتی کشور به نوعی همراه پژوهشگاه فضایی ایران باشند.

 

ذوالفقار‌ی اظهار داشت: ما در قالب پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد در پژوهشگاه به دنبال این هستیم فناوری‌های فضایی که در آینده به آنها نیاز داریم اما  امروز برای عملیاتی کردن یک ماهواره به آن ها نیازی نداریم برای دانشگاه‌ها تعریف شود  زیرا نیازهای آینده این مرکز از امروز باید برای آن برنامه ریزی و پژوهش شود تا زمانی که به آن احتیاج داشتیم به سرعت و با نتیجه کامل در اختیار پژوهشگاه فضایی قرارگیرد.

 

مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی ادامه داد: این فناوری‌های  که در آینده مورد نیاز پژوهشگاه است در سطح تحقیقات بنیادی دانشگاه‌ها در حوزه فضایی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و پژوهشگاه از این طرح‌ها حمایت کرده و به همین منظور سیاست‌های پژوهشی را این مرکز در حال حاضر در این زمینه در حال تدوین است.


منبع: باشگاه خبرنگاران

کد مطلب: 20138

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر