پزشکان کانادایی اعلام کردند؛

مشاهده فعالیت مغزی تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ!

پزشکان بخش مراقبت های ویژه در بیمارستانی کانادایی متوجه شدند پس از قطع دستگاه های پشتیبانی حیات ۴ بیمار در حال احتضار و اعلام فوت آنها، هنوز فعالیت مغزی شان ادامه داشت.

مشاهده فعالیت مغزی تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ!

گیلان خبر: بیش از  ۱۰ دقیقه پس از آنکه پزشکان  مرگ این چهار نفر را تایید کردند،  امواج مغزی از آنها ثبت می شد که مشابه  امواج مغزی فرد هنگام خواب عمیق است.

همچنین پزشکان متوجه شدند مرگ برای هر فرد تجربه ای خاص است زیرا رکورد های فعالیت مغزی این چهار بیمار در مدت زمان کوتاهی قبل و بعد از مرگ، شباهت کمی به یکدیگر داشت.

البته در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز گروهی از محققان  متوجه  فعالیت مغزی موش ها یک دقیقه پس از مرگ شدند. این امر نشان می دهد زمان مرگ قلب و مغز با بقیه اعضا متفاوت است.


منبع:فرهنگ

کد مطلب: 23943

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر