با خبر شهادتم زاری نکنید

چند روزی بود که از منطقه به خانه آمده بود و آرامش دل نشینی در منزل حاکم شده بود ...

با خبر شهادتم زاری نکنید

گیلان خبر : چند روزی بود که از منطقه به خانه آمده بود و آرامش دل نشینی در منزل حاکم شده بود . همین بین یکی از روزها که در منزل بودیم خبر شهادت یکی از همسایگان را به همسرش رساندند و ایشان از غم فراق شهید شیون و زاری می کردند آنقدر صدای شیون و ناله هایش بلند بود که کاملا بگوش می رسید . شهید سلیمان جعفری با دیدن این صحنه بسیار نا راحت شد و رو به من کرد و گفت : خانم هرگز از شما راضی نخواهم بود اگر روزی خبر شهادتم را برایتان بیاورند و شما اینگونه شیون و زاری کنید . می خواهم به من قول بدهید که هیچگاه صدای زاری شما را کسی نشنود . و باید آنقدر  تودار باشید تا اینکه باعث آرامش مرا فراهم آورده باشید . آنروز که ما این مسیر را انتخاب کردیم به تمامی مسائل که پیش روی ما بود فکر کردیم و حال نیز از اینکه خدمتگذار اسلام و  کشورم هستیم بی هیچ تردیدی احساس افتخار می کنم . آری سفارش شهید همیشه آویزه گوشم بود و آنروز که خبر شهادت ایشان را آوردند . طبق سفارش شهید نگذاشتم کسی صدای ناله ها و شیون مرا بشنود . زیرا گفته های ایشان وصیتی بود که در زنده بودنش به ما گفت و پس از شهادتش نیز بر ما واجب بود که …به آن عمل کنیم

خاطره ای از شهید سلیمان جعفری

کد مطلب: 2129

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر