مراسم رونمایی سامانه هواداری ورزش همگانی رونمایی برگزار شد

مجدآرا: با توسعه ورزش همگانی، امید به زندگی از طریق ارتقا سلامت افراد افزایش پیدا می کند

سامانه هواداری فدراسیون ورزشهای همگانی با هدف ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی و مشارکت و جذب حداکثری هواداران ورزشهای همگانی رونمایی شد.

مجدآرا: با توسعه ورزش همگانی، امید به زندگی از طریق ارتقا سلامت افراد افزایش پیدا می کند

گیلان خبر: سامانه هواداری فدراسیون ورزشهای همگانی با هدف ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی و مشارکت و جذب حداکثری هواداران 57 رشته تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی با حضور علی مجدآرا رییس فدراسیون، افشین احمدزاده رییس کمیته اقتصادی فدراسیون و مهدیان مدیرعامل سامانه 3064 و نمایندگان همراه اول رونمایی شد.

مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی در این مراسم ضمن تبریک اعباد شعبانیه به لزوم ترویج و توسعه ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه های اجتماعی و تمرکز بر تکثرگرایی ورزش، تقویت ورزش همگانی، افزایش امید به زندگی از طریق ارتقاء سلامت افراد تاکید کرد.

احمدزاده رییس کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون نیز ضمن ابراز خرسندی از رونمایی این سامانه گفت: امروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی برای سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت دارند و پیوسته در حال ارائه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. هدف اصلی از رونمایی این سامانه را ارتقاء تمام امکانات و تسهیلات در جهت ایجاد فضای مناسب، ارتقاء دانش عمومی و تخصصی برای رشد ورزش همگانی است.

در ادامه جلسه نیز مهدیان مدیرعامل سامانه 3064 گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به امر ورزش همگانی و با توجه به گستردگی ورزش همگانی در سطح جامعه و در میان اقشار مختلف مردم، اپراتور همراه اول با تاکید بر توسعه بیشتر ورزش همگانی اقدام به راه اندازی این سامانه نمود.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43564

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر