مسابقات کاپ ٢ جهانی آبهای آرام – آلمان

قایقرانان ایران به نیمه نهایی راه یافتند

در آغاز مسابقات کاپ ٢ جهانی آبهای آرام قایقرانان کشورمان به نیمه نهایی راه یافتند.

قایقرانان ایران به نیمه نهایی راه یافتند

گیلان خبر: مسابقات کاپ ٢ جهانی آبهای آرام صبح امروز در دویسبورگ آلمان آغاز شد و قایقرانان کشورمان در مصاف با رقبا موفق به صعود به نیمه نهایی شدند.

در نوبت صبح روز نخست مسابقات نمایندگان ایران در دور مقدماتی ۶ ماده با حریفان رقابت کردند.

در کانوی دونفره ۵٠٠ متر مردان عادل مجللی و علی اجاقی با زمان ١:۴۶.۶۶٢ دقیقه پنجم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند.

در کایاک یکنفره ۵٠٠ متر بانوان آرزو حکیمی در گروه اول با زمان ١:۵٩.۴٢۶ دقیقه هفتم شد و هدیه کاظمی در گروه پنجم با زمان ١:۵٨.۵١۵ دقیقه هشتم شد. هر دو قایقران کشورمان در این ماده راهی نیمه نهایی شدند.

در کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر مردان محمدنبی رضایی با زمان ٣:۵٩.٠۶٧ دقیقه چهارم شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر بانوان مونا ابراهیمی با زمان ۴:٢١.۴٠۴ دقیقه هشتم شد.

در کایاک دونفره ۵٠٠ متر بانوان هدیه کاظمی و آرزو حکیمی با زمان ٢:١١.۶٢۶ دقیقه هشتم شدند.

در کایاک دونفره ١٠٠٠ متر مردان احمدرضا طالبیان و پیمان قوی دل در گروه اول مقدماتی با زمان ٣:١٨.٩۵٨ دقیقه پنجم شدند و علی آقا میرزایی و امین بوداغی در گروه دوم مقدماتی در رده پنجم قرار گرفتند و هر دو قایق به نیمه نهایی صعود کردند.

این رقابت‌ها عصر امروز با برگزاری دور نیمه نهایی کایاک دونفره ١٠٠٠ متر مردان ادامه پیدا خواهد کرد.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 44189

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر