5درصد باشگاه هاى ورزشى مجوز ندارند/ تعطیلى ٣٠٠ باشگاه متخلف

احمدی با بیان اینکه پنج درصد باشگاه هاى ورزشى مجوز ندارند از تعطیلى ٣٠٠ باشگاه متخلف خبر داد.

 5درصد باشگاه هاى ورزشى مجوز ندارند/ تعطیلى ٣٠٠ باشگاه متخلف

گیلان خبر: عبدالحمید احمدی مشاور عالی وزیر و معاون فرهنگی آموزش و پژوهش وزیر ورزش و جوانان در ششمین همایش مکمل هاى غذایى و رژیمى که امروز برگزار شد، گفت: طى چند سال گذشته اهتمام جدى در وزارت ورزش شکل گرفت تا باشگاه هاى ورزشى ساماندهى شوند و در سال هاى ٩٢ و ٩٣ حدود ٥٠ درصد باشگاه هاى ورزشى فاقد مجوز بودند.

وى ادامه داد: در ٣ سال گذشته رسیدگى به تخلف ها و باشگاه هاى ورزشى بدون مجوز در دستور کار قرار گرفت و اکنون کمتر از پنج درصد باشگاه ها مجوز ندارند و بحث پایش باشگاه هاى ورزشى و بازرسى دوره اى در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت و با تخلف ها برخورد جدى شد.

در هیچ باشگاه ورزشى نباید مکمل ورزشى فروخته شود

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در سال ٩٦ حدود ٣٠٠ باشگاه که یکى از تخلف ها در آن عرضه و فروش مکمل هاى ورزشى بوده تعطیل شده است.

احمدى تصریح کرد: در هیچ باشگاه ورزشى نباید به هیچ عنوان مکمل ورزشى عرضه، فروخته یا نگهدارى شود و به دلیل اهمیت موضوع به دستور وزیر ورزش کمیته نظارت بر سلامت باشگاه هاى ورزشى تشکیل شده است تا در باشگاه هاى ورزشى تخلف صورت نگیرد و سلامت ورزشکاران به خطر نیفتد.

وى ادامه داد: امیدواریم شرایطى فراهم شود که هیچ مخاطره اى در این حوزه نباشد و باید جامعه را با خطرات مصرف مکمل هاى غیرمجاز آگاه و از آثار سوء این مکمل ها پیشگیرى کنیم.

 

 

منبع:باشگاه خبرنگاران

 

کد مطلب: 44621

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر