#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

جمعی از کاربران فارسی زبان برای تشکر از خواهران و برادران عرب زبان هشتک #بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله را در کنار هشتک #بالعربی_للسید_الخامنئی قرار دادند.

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

گیلان خبر: روز گذشته جمعی از کاربران عرب‌‌زبان در جبهه مقاومت با راه‌اندازی هشتگ "#بالعربی_للسید_الخامنئی" در تایم‌لاین عربی و ارسال پیام‌هایی در صفحه توییتر، ارادت، محبت، مودت و وفای خود را نسبت به مقام معظم رهبری نشان دادند.

 

در مقابل، امروز نیز جمعی از کاربران فارسی‌زبان به نشانه قدردانی و تشکر، هشتگ #بالفارسیی_للسید_حسن_نصرالله را در توییتر ایجاد کردند و به این ترتیب ارادت و محبت خود را به سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان  نشان دادند.

در ادامه می توانید تعدادی از این پست ها را مشاهده نمایید.

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

#بالفارسی_للسید_حسن_نصرالله/ابراز ارادت کاربران فارسی زبان به سید حسن نصرالله

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

کد مطلب: 43927

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر