بابت جشن غیراخلاقی روز رشت؛

از شهردار سوال خواهد شد

عضو شورای شهر رشت گفت: بابت اتفاقات میدان شهدای ذهاب در جشن روز رشت از شهردار سوال خواهد شد.

از شهردار سوال خواهد شد

گیلان خبر: عضو شورای شهر رشت گفت: بابت اتفاقات میدان شهدای ذهاب در جشن روز رشت از شهردار سوال خواهد شد.

 محمدحسین کارگرنیا عضور شورای شهر رشت در گفتگو با گیلان خبر با اشاره به هزینه هنگفت بالای 450 میلیون تومانی برپایی جشن ها و برنامه های روز رشت گفت: بنده در جلسه ای که طرح بزرگداشت هفته رشت مطرح شد به سنگینی بحث مالی طرح اعتراض کردم که در این شرایط مالی و در حالی که شهرداری قادر به پرداخت به موقع حقوق کارمندان خود نیست نباید یک هفته تمام به این برنامه اختصاص یابد و صلاح این است که به یک روز ۱۲ دی تقلیل یابد.

وی در ادامه افزود: بنده فکر میکنم امروز مبلغ هزینه شده با توجه به حجم برنامه ها از مبلغ پیشنهادی قبل اجرا یعنی ۴۵۰ میلیون هم فراتر رفته است.

وی با اشاره به نقش و وظیفه اعضای شورای شهر و حضور آنها در برنامه های نامتعارف اجرا شده در روز رشت گفت: من خودم را جدای از این اتفاق نمیدانم. باید مسئولین مربوطه حواسشان می بود که گروهی را که برای اجرای تئاتر انتخاب میکنند همینطور اختیار تام به آنها ندهند و خط قرمزها را به آنها گوش زد کنند. از همه مهمتر در حین اجرا باید ناظر باشد. مطمئنا این ها از آقای شهردار سوال خواهد شد.

 

کد مطلب: 12388

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر