حجت الاسلام میرشمس اکبر حسینی:

چرا مسئولین در قبال رقاصی زنان در رشت سکوت کرده اند.

جنگ نرم از ۸۰ سال پیش شکل گرفت و امروز به عنوان روز رشت زنانی را می آورند، رقص و آواز راه می اندازند و فرهنگ دینی و اصالت ها را مورد هدف قرار می دهند.

چرا مسئولین در قبال رقاصی زنان در رشت سکوت کرده اند.

گیلان خبر: حجت الاسلام میرشمس اکبر حسینی با اشاره به اتفاقات روز رشت گفت: چرا مسئولین در قبال رقاصی زنان در رشت سکوت کرده اند.

به گزارشگیلان خبر حجت الاسلام حسینی با اشاره به برنامه های اجرا شده در 12 دی ماه و روز رشت و با اشاره به سکوت مسئولین در این زمینه گفت: آیا پست و مقام آن قدر مهم است که مسئولین در قبال اتفاقات این روز سکوت کرده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تاریخ 17 دی ماه و کشف حجاب رضاخانی افزود: جنگ نرم از ۸۰ سال پیش شکل گرفت و امروز به عنوان روز رشت زنانی را می آورند، رقص و آواز راه می اندازند و فرهنگ دینی و اصالت ها را مورد هدف قرار می دهند.

حسینی با با بیان اینکه چند زن رقاصه را با عنوان روز رشت به خیابان ها آوردند، افزود: چرا مسئولان در برابر این غلط ها سکوت کرده اند زیرا تنها مقام و پست مهم است و اسلام برای این افراد مهم نیست و باید بگویند غلط کردیم و باید با آنها برخورد شود.

 

کد مطلب: 12466

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر