• 1
    0
    پاسخ

    شهادت دُرّ گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.

    مقام معظم رهبری

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر