پیکر رئیس انجمن مفاخر ادبی و هنری گیلان به خاک سپرده می‌شود

مراسم تشییع و خاکسپاری استاد «خمامی‌زاده» رئیس انجمن مفاخر ادبی و هنری گیلان 10 شهریور ماه جاری در رشت انجام می‌شود.

پیکر رئیس انجمن مفاخر ادبی و هنری گیلان به خاک سپرده می‌شود

گيلان خبر : استاد جعفر خمامی‌زاده از مفاخر برجسته گیلان روز گذشته بر اثر کهولت سن در منزل خود درگذشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این فرهیخته گیلان فردا دوشنبه 10 شهریور ماه جاری از مقابل مجتمع فرهنگی‌هنری خاتم‌الانبیا (ص) رشت تا منزل ابدی او سلیمانداراب رشت طبق وصیت خودش انجام می‌شود.

درگذشت این اندیشمند و گیلان‌شناس برجسته جامعه مفاخر ادبی و هنری این استان را در غم و اندوه فرو برد.

استاد خمامی‌زاده در ﺳﺎل 1299 در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ و پس از تحصیلات مقدماتی در ﺳﺎل 1330 در رشته ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ از دانش‌سرای ﻋالی ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شد در کسوت دبیری کار خود را آغاز کرد.

مرحوم خمامی‌زاده از اساتید و گیلان‌شناس نامی کشور بود که آثار گرانقدر و ارزشمند و شاگردانی بسیاری از او به یادگار مانده است.

خمامی‌زاده ﻋﻀﻮ  هیئت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻴﻼن و ﻋﻀﻮ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻴﻼن بود و در ﺳﺎل 1382 ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻜﻮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ «ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮورزان ﮔﻴﻞ» و ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﮔﻴﻼن و ﺗﻬﺮان برای ارج ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 60 ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ﺑﺮﮔﺰار شد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با همراهی استاندار گیلان اواخر فروردین ماه امسال با استاد جعفر خمامی‌زاده محقق، مورخ و گیلان‌شناس نامی کشور در منزل وی دیدار و گفت‌وگو کرده بودند.

استاندار گیلان به مناسبت درگذشت این محقق برجسته پیام تسلیت صادر کرد.

کد مطلب: 3311

ارسال نظر

انتخاب سردبیر