در جلسه مشترک کمیسیون‌های شورای شهر رشت مطرح شد

مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها

در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و بهداشت و محیط‌زیست شورای رشت مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ شهرداری‌ها موردبررسی قرار گرفت.

مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها

گیلان خبر: رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت در ابتدای جلسه اظهار کرد: لایحه مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در جلسه امروز موردبررسی قرار خواهد گرفت.

فرهام زاهد افزود: رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت تقاضای مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها را دارد.

 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در این خصوص گفت: طرحی مطالعاتی توسط مشاور تهیه و در آن ساماندهی نما، مدل تابلوها، ساختمان‌ها و... در محوطه پیاده راه فرهنگی موردتوجه است.

سجاد محجوب افزود: بخشی از محوطه پیاده راه نیازمند بهسازی است و برای این کار باید مجوز اجرایی کردن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها توسط شورای رشت صادر شود.

وی بیان کرد: در برخی از مسیرهای منتهی به پیاده راه فرهنگی رشت ساختمان‌هایی ناهمگونی وجود دارد که نیازمند تغییرات هستند.

در این جلسه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت با اشاره به لایحه مذکور گفت: این اقدام بسیار خوب است و چنین تفکری قابل‌تقدیر است.

احمد رمضانپور افزود: با هر ایده‌ای که منجر به زیباسازی شهر رشت بشود موافق هستم.

عضو دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت نیز با تائید لایحه پیشنهادی اظهار کرد: بنده معتقدم که سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری رشت نیز باید به این موضوع بپردازد.

رضا رسولی تصریح کرد: بنده موافق همسان‌سازی در پیاده راه فرهنگی هستم و اگر این مهم تحقق پیدا کند محوطه بسیار جذاب و مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

سجاد محجوب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت نیز در ادامه گفت: پاساژ شیک، ساختمان نیروی انتظامی و... از اولویت‌های اجرای این طرح هستند.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط‌زیست شورای رشت نیز در این جلسه گفت: به‌منظور بررسی و کسب نتیجه در خصوص لوایح جلسات کمیسیون‌های شورا گاها به‌صورت مشترک برگزار می‌شود.

فاطمه شیرزاد افزود: پیاده راه فرهنگی رشت بحث میراثی دارد و برای اجرای این طرح نیازمند برگزاری جلساتی با حضور نماینده میراث هستیم.

در ادامه رضا رسولی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم این طرح به‌صورت پایلوت برای یک ساختمان مشخص اجرا و سپس مجوز کلی آن موردبررسی قرار بگیرد.

سجاد محجوب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر پیشنهاد رقم اعتباری این پروژه 600 میلیون تومان است.

این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران شورای رشت ارسال شد.

لایحه پرداخت قدرالسهم شهرداری رشت به سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان موضوع دیگری بود که در جلسه امشب موردبررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط‌زیست شورای رشت در این خصوص اظهار کرد: در ادوار گذشته چنین لایحه‌ای مطرح نشده بود و در نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان برای هزینه‌های جاری، پرسنلی، آموزشی و...مبلغ 100 میلیون تومان بابت قدرالسهم شهرداری رشت تقاضا شده بود که این لایحه از سوی شهرداری رشت به مبلغ پنجاه میلیون تومان کاهش و به صحن کمیسیون بهداشت ارسال‌شده است.

شیرزاد افزود: در لایحه ارسالی به موضوع پرداخت قدر السهم اشاره‌شده و با توجه به اینکه سازمان شهرداری رشت دارای سازمان پسماند مستقل است پرداخت این مبلغ ضرورتی ندارد.

در ادامه این جلسه آمنه خدابخشی سرپرست سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه شهرداری رشت گفت: در سال‌های گذشته چنین عنوانی در بودجه شهرداری رشت وجود نداشت و در این راستا تقاضا داریم با این لایحه به‌واسطه تعاملاتی که سازمان مدیریت پسماند استانداری با سازمان پسماند شهرداری رشت جهت دریافت بودجه سی میلیارد تومانی از محل بودجه‌های حمایتی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان همیاری شهرداری‌های کشور داشته است موافقت گردد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت در خصوص این لایحه گفت: این سازمان با بهداشت مردم و محیط‌زیست سروکار دارد و اعتقاد دارم باید در راستای حفظ سلامت شهروندان تلاش کنیم.

احمد رمضانپور افزود: جذب سی میلیارد تومان اعتبار اقدام مهمی است که با رایزنی‌های متعدد محقق شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نیز اظهار کرد: سی میلیارد تومان اعتبار جذب‌شده از محل اختصاص بودجه‌های حمایتی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان همیاری شهرداری‌های کشور به‌صورت اوراق مشارکتی محقق شده است که بخشی از آن در دی‌ماه سال جاری تبدیل به پول نقد خواهد شد.

 علیرضا حاجی پور افزود: درواقع تعامل خوب سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان موجب تحقق این موضوع شد.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه زباله‌سوز و... ازجمله پروژه‌هایی است که برای اجرای آن نیازمند جذب منابع ملی هستیم گفت: جهت احداث نیروگاه زباله‌سوز نیازمند 122 میلیارد تومان اعتبار هستیم و در تلاشیم برای هرکدام از پروژه‌های سازمان پسماند شهرداری رشت اقدام به جذب اعتبار ملی نماییم.

حاجی پور بابیان اینکه شهرداری رشت موظف به پرداخت قدرالسهم تعیین‌شده نیست تصریح کرد: با توجه به اقدامات و تعاملات سازنده سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان با پسماند شهرداری رشت مستحق این کمک هستند.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط‌زیست شورای رشت گفت: متأسفانه در بررسی‌ها مشخص‌شده است که بحث زباله‌سوز در کشور با روند خوبی همراه نبوده و این مبحث نیازمند بازنگری جدید است.

فاطمه شیرزاد افزود: متأسفانه شهر رشت و استان گیلان فاقد طرح جامع پسماند است و در این راستا به‌خوبی اقدام نشده است.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت با تقدیر از رئیس سازمان پسماند شهرداری و سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان جهت اخذ بودجه سی میلیارد تومانی برای شهر رشت گفت: این اقدام نیازمند تقدیر است.

فرهام زاهد افزود: با جذب این رقم اعتباری می‌توان اقدامات خوبی در حوزه پسماند شهرداری رشت انجام داد.

لایحه پرداخت قدرالسهم شهرداری رشت به سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان مورد تصویب اعضای حاضر قرار گرفت و جهت تصمیم نهایی به صحن شورا ارسال شد.

لایحه هبه تخلفات ساختمانی اداره کل بهزیستی گیلان موضوع دیگری بود که در جلسه امشب موردبررسی قرار گرفت.

شهردار منطقه سه شهرداری رشت در این خصوص گفت: در دوران فعالیت شورای چهارم این لایحه مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.

طیبه بینا افزود: رئیس کمیسیون عمران شورای چهارم رشت معتقد بود که این ساختمان در ید و اختیار بهزیستی است.

وی بابیان اینکه شهرداری منطقه سه رشت مبالغ هنگفتی از ادارات دولتی طلبکار است که از آن جمله می‌توان به نیروی دریایی و ... اشاره کرد ادامه داد: سازمان بهزیستی در خصوص چندین ساختمان متعلق به خودش بالغ‌بر 180 میلیون تومان به شهرداری منطقه سه بدهکار است و در حال حاضر آن ساختمان‌ها در تصرف سازمان بهزیستی است.

بینا افزود: در حال حاضر شهرداری مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت جمع‌آوری متکدیان به سازمان بهزیستی بدهکار است و بهزیستی بابت این بدهی هیچ‌گونه کمکی در خصوص جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان با شهرداری انجام نمی‌دهد و حتی حاضر به تهاتر بابت بدهی‌های متقابل نیست.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت دراین‌باره گفت: در این خصوص نشست‌هایی با مدیرکل بهزیستی گیلان انجام‌شده است و بهزیستی معتقد است با توجه به اینکه زمین ساختمان مذکور متعلق به اداره راه و شهرسازی است تمایلی به این ملک ندارد.

رضا رسولی افزود: ساکنین این ساختمان از مددجویان سازمان بهزیستی گیلان هستند و در وضع فاجعه‌آمیزی مشغول به زندگی هستند.

 وی خواستار برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه شورای شهر رشت شد و بیان کرد:

بنده معتقدم در شرایطی با هبه تخلفات این ساختمان‌ها موافقت کنیم که واحدهای مسکونی به نام مددجویان ساکن در آن سند زده شود.

عضو دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا نیز اظهار کرد: بهزیستی یک دستگاه خدمات رسان است و معتقدم پرونده‌های مربوط به مطالبات شهرداری رشت از دیگر سازمان‌های دولتی نیز باید در کمیسیون برنامه‌وبودجه و صحن شورا مطرح و موردبررسی قرار بگیرد.

فاطمه شیرزاد افزود: در اخذ مطالبات شهرداری رشت از دیگر دستگاه‌ها جدی‌تر برخورد شود و همانطوریکه آنان حساب شهرداری را مسدود می‌کنند ما نیز پیگیر مطالبات خودمان باشیم.

در ادامه احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت گفت: در ابتدا وضعیت مالکیت عرصه و اعیان ساختمان مذکور مشخص شود و بعد هبه انجام بگیرد.

لایحه هبه تخلفات ساختمانی اداره کل بهزیستی گیلان جهت بررسی به جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه شورای رشت در یکشنبه هفته آینده موکول شد.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 35337

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر