رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت بیان کرد

گیلان و شهر رشت فاقد طرح جامع پسماند است

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت گفت: استان گیلان و شهر رشت فاقد طرح جامع پسماند می باشد و این موضوع تاسف برانگیز است.

گیلان و شهر رشت فاقد طرح جامع پسماند است

گیلان خبر: فاطمه شیرزاد با اشاره به ارسال  لایحه پرداخت قدرالسهم شهرداری رشت از سوی سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان اظهار کرد:

در ادوار گذشته چنین لایحه ای مطرح نشده بود و در نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان  برای هزینه های جاری،پرسنلی ،آموزشی و...مبلغ یکصد میلیون تومان بابت قدرالسهم شهرداری رشت تقاضا شده  است که این لایحه از سوی شهرداری رشت به مبلغ پنجاه میلیون تومان کاهش و به صحن کمیسیون بهداشت ارسال گردید.

وی با اشاره به اینکه پرداخت قدر السهم مربوط به شهرداریهایی است که فاقد سازمان پسماند هستند بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری رشت دارای سازمان پسماند مستقل می باشد پرداخت این مبلغ ضرورتی ندارد.

شیرزاد با اذعان به اینکه در سالهای گذشته چنین عنوانی در بودجه شهرداری رشت وجود نداشت تصریح کرد: شهرداری رشت به واسطه تعاملاتی که سازمان مدیریت پسماند استانداری با سازمان پسماند شهرداری رشت جهت دریافت بودجه سی میلیارد تومانی از محل بودجه های حمایتی سازمان برنامه و بودجه و سازمان همیاری شهرداریهای کشور داشته است با ارسال این لایحه در واقع نگاه حمایتی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت افزود: سی میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته از محل اختصاص بودجه های حمایتی سازمان برنامه و بودجه و سازمان همیاری شهرداریهای کشور بصورت اوراق مشارکتی محقق شده است که بخشی از آن در دی ماه  سال جاری تبدیل به پول نقد خواهد شد.

وی با اشاره به احداث نیروگاه زباله سوز بیان کرد: احداث نیروگاه زباله سوز نیازمند یکصد و بیست و دو میلیارد تومان اعتبار می باشد و باید  تلاش کنیم برای هر کدام از پروژه های سازمان پسماند شهرداری رشت  اعتبار ملی جذب شود.

شیرزاد با بیان اینکه شهرداری رشت موظف به پرداخت قدرالسهم تعیین شده نیست تصریح کرد: با توجه به اقدامات و تعاملات سازنده سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان با پسماند شهرداری رشت در خصوص جذب اعتبار سی میلیارد تومانی برای پسماند رشت با این لایحه در کمیسیون موافقت گردید.

 رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با اشاره به اینکه بحث زباله سوز در کشور با روند خوبی همراه نبوده است گفت: این موضوع نیازمند بازنگری است.

فاطمه شیرزاد افزود: دستگاه زباله سوزی که قرار است برای شهر رشت خریداری شود مورد تائید سازمان محیط زیست نیست و بنده تاکید دارم در این خصوص بر اساس شیوه های نوین جهانی گام برداشته شود.

وی در خصوص سی میلیارد تومان اختصاص یافته به سازمان پسماند شهرداری رشت بیان کرد: یازده میلیاردو پانصد میلیون تومان از این اعتبار جهت احداث تصفیه خانه، پانزده میلیارد تومان به منظور اجرای پروژه های پسماند شامل بهسازی آسفالت و جاده دسترسی به سراوان ، خرید ماشین آلات سنگین و...در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با انتقاد از تاخیر در خصوص خرید دستگاه زباله سوز اظهار کرد: سالهاست که مطرح شده است اما متاسفانه با تمام فجایع طبیعی و انسانی که بعلت انباشت زباله در رشت و گیلان شاهد بروز آن هستیم هیچ اقدام موثری در این باره انجام نشده است.

وی خواستار خرید دستگاه زباله سوز بر اساس استانداردهای جهانی شد و تصریح کرد: امیدوارم با گذشت سالها از انتظار برای خرید دستگاههای زباله سوز برای رشت بهترین نوع خریداری و جانمایی شود.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 35341

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر